Aktualności

Projekt gimnazjalny "Barwa w przyrodzie"

Wielobarwna praca metodą projektów

Projekt gimnazjalny „Barwa w przyrodzie” był realizowany w okresie od września 2016 do kwietnia 2017 przez wszystkie uczennice klas II. Dziewczęta wybierały tematy z różnych dziedzin przyrodniczych zaproponowane przez opiekunów.

Podczas pracy nad projektem dziewczęta doskonaliły swoje umiejętności związane z: pracą w grupie (przydział ról i zadań, podział tematu na obszary), planowaniem pracy, graficznym przedstawianiem tematyki na plakacie, samodzielnym poszukiwaniem informacji, opracowywaniem różnych treści. Uczyły się też sposobu edytowania tekstu, tworzenia bibliografii i tworzenia prezentacji oraz prezentowania własnej osoby podczas przedstawiania tematu na konferencji.

Ważnym elementem wychowawczym projektu było uświadomienie gimnazjalistkom, że każda z nich posiada inne talenty, które zebrane razem dają wspaniały efekt.

Konferencja podsumowująca projekt wypadła bardzo dobrze. Uczennice, choć bardzo przejęte wystąpieniem, na konferencji cieszyły się z końcowego efektu swojej pracy i z publikacji będącej zbiorem ich referatów.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Wszystkim osobom zaangażowanym w jego przebieg bardzo dziękujemy za włożone serce, zaangażowanie i okres tak wytężonej pracy.

Zespół przyrodniczy

Fot. Tomasz Englert