Aktualności

Zaproszenie na międzynarodową sesję podsumowującą III część projektu „Our mythical childchood”


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na otwarcie sesji  międzynarodowej podsumowującej III część projektu „Our mythical childchood” . Głównym organizatorem wydarzenia jest wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszy dzień sesji odbędzie się w naszej szkole 15 maja w o godz. 10.00. Wśród gości znajdą się badacze literatury z różnych stron świata, pracownicy i studenci UW oraz uczniowie i nauczyciele XI LO im. M. Reja, którzy wspólnie z uczennicami naszego Liceum uczestniczyli w realizacji projektu. W poniedziałek – 15 maja  -  klasy I i II LO Strumienie przedstawią naszym gościom wyniki swoich prac projektowych. Językiem sesji jest język angielski a tegoroczna edycja projektu nosi tytuł „Our mythical hope…” 

                                                                                             Serdecznie zapraszam

                                                                               w imieniu LO Strumienie - koordynator

B. Strycharczyk