Aktualności

Współpraca Liceum Strumienie z wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego


Our mythical hope w Liceum Strumienie - 15.05.2017

 

Liceum Strumienie współpracuje z wydziałem Artes Liberales UW od roku szkolnego 2012 - uczestnicząc kolejno w realizacji trzech projektów interdyscyplinarnych:

  • Our mythical childchood…inauguracja cyklu projektów - rok szkolny 2012/13
  • Chasing beasts …rok szkolny 2015/16

W roku szkolnym 2016/17 – pracujemy już w trzecim etapie projektu - Our mythical hope… Obecnie traktujemy mitologię jak narzędzie do czytania ukrytych znaczeń w kulturze. W obecnej edycji projektu sięgamy do najczęściej czytanych  i najpopularniejszych tekstów literatury. Klasa II LO zagrała po angielsku i po łacinie sceny ze Snu nocy letniej -  wątek inspirowany mitem greckim o tragicznej miłości Pyrama i Thysbe. Klasa I LO przedstawiła scenę sporu Domeyki i Doweyki z Pana Tadeusza, aby pokazać w jaki  sposób poeta romantyczny ukazuje polską rzeczywistość odwołując się do rzymskiego antyku.   Jest w naszym projekcie również rys współczesny. Uczennice prezentowały zaprojektowane przez siebie  plakaty reklamowe, w których współczesność pokazywana jest przez pryzmat odwołań do atrybutów mitycznych.

 Prezentacja projektu spotkała się z wielkim zainteresowaniem i uznaniem. 15 maja w poniedziałek w naszej szkole uczennice  klasy I i II LO  mogły bezpośrednio nawiązać kontakt z badaczami antyku z różnych krajów i podzielić się doświadczeniami ze swojej pracy badawczej. W drugim dniu sesji we wtorek 16 maja –współpracujący z nami w tym projekcie uczniowie z  XI LO im M. Reja  prezentowali na wydziale Artes Liberales swoje prace plastyczne inspirowane mitologią grecką i rzymską. Następnie odbyło się podsumowanie po angielsku części projektu przygotowanego przez te dwie szkoły. Uczniowie dzielili się doświadczeniami z pracy nad projektem.  Odpowiadali na zadawane przez uczestników sesji pytania, jak również samy pytali badaczy o powody , dla których odwołują się oni  w swojej pracy do antyku. To było bardzo ważne doświadczenie dla obydwu szkół – współpraca z międzynarodowym środowiskiem akademickim i przekaz , jak ważne jest kształcenie klasyczne we współczesnej humanistyce.