"MBA" dla rodziców - szkolenia i warsztaty

Efektywne wychowanie dzieci niemożliwe jest bez współpracy z rodzicami. To właśnie oni są pierwszymi wychowawcami - wzorami postaw i zachowań dla swoich dzieci.

Wychodząc z tego założenia, zapewniamy naszym Rodzicom możliwość stałego podnoszenia kompetencji i rozwoju w różnych sferach – wychowawczej, małżeńskiej, ludzkiej. Stąd bogaty i różnorodny program kursów, konferencji, wykładów i warsztatów, z których mogą oni korzystać. W „STRUMIENIACH” kształcą się całe rodziny!