Praca społeczna

Celem szeroko pojętej pracy społecznej jest dostrzeżenie osób potrzebujących pomocy (zarówno pod względem materialnym, jaki duchowym) oraz przyjście im z pomocą poprzez tzw. wolontariat. Taką pomocą może być towarzyszenie w rozmowie osobie samotnej, zrobienie dla niej zakupów, pomoc dzieciom z biednych rodzin w nauce, zorganizowanie i rozdzielenie potrzebnej odzieży, czytanie osobom niedowidzącym etc. Oczywiście formy takiej pomocy zależą od możliwości każdego miejsca, a także od dojrzałości i gotowości każdej uczennicy. W rozumieniu naszego programu wychowawczego właśnie o taki rodzaj prac nam chodzi, choć rozumiemy, że w potocznym odbiorze pracą społeczną nazywa się wszelkiego rodzaju prace społecznie "użyteczne" - czyli podejmowanie się różnych prac organizacyjnych (np. pomoc w bibliotece miejskiej), pomoc w różnych stowarzyszeniach pożytku publicznego itp., organizowanie zabaw dla dzieci sąsiadów etc. Mając na uwadze fakt, że najbardziej wartościowy jest kontakt z drugą osobą, lub pośrednie odpowiedzenie na potrzeby konkretnej osoby, zachęcamy do ukierunkowywania córek do podejmowania się zadań związanych z wolontariatem.

Ostateczny wybór miejsca i sposobu realizacji pracy społecznej będzie bardzo indywidualny w każdym przypadku. Warto od czegoś zacząć, może nawet od prostych zadań, żeby wyjść poza szkolne środowisko i stawiać sobie potem kolejne cele. Doświadczenie tego, że poprzez drobne rzeczy można zrobić wiele dobrego dla innych, jest zawsze bardzo budujące. Dlatego chcemy zachęcać do takiego działania w przekonaniu, że te pierwsze - choć może trudne kroki na tym polu - będą bardzo owocne.