„Zajęcia z pasją”

 

Poza programem zajęć obowiązkowych Szkoła „STRUMIENIE” oferuje blok zajęć popołudniowych zatytułowanych „Zajęcia z pasją”. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest ustalana przez Radę Zarządzającą Szkoły „STRUMIENIE”.

Zajęcia są propozycją różnorodnych rodzajów aktywności naukowej, sportowej i artystycznej. Są to m.in.:

  • zajęcia naukowe (przedmiotowe koła zainteresowań) prowadzone przez nauczycielki „STRUMIENI” i mają na celu wspieranie uczennic zdolnych;
  • zajęcia sportowe i artystyczne (koła sportowe, teatralne, plastyczne, chór), prowadzone w większości także przez nauczycielki „STRUMIENI”, stanowią okazję do rozwoju dla dziewcząt, które wykazują szczególne talenty w tym kierunku.
  • zajęcia sportowo – artystyczne, tj. taniec klasyczny, akrobatyka, taniec współczesny, flamenco prowadzone są specjalistom spoza szkoły, którzy łączą odpowiednie kwalifikacje z rzeczywistą fascynacją dziedziną, którą się zajmują.

W roku szkolnym 2013/2014 chcemy jeszcze lepiej wykorzystać drzemiący w uczennicach potencjał, ale także pośpieszyć z pomocą tym dziewczynkom, które jej potrzebują.

Dlatego też zostały wprowadzone dodatkowe formy „Zajęć z pasją”:

  • OLIMPIC – przygotowanie uczennic, które chciałyby wziąć udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
  • ZAJĘCIA Z PLUSEM – wsparcie dydaktyczne i pomoc w utrwalaniu wiadomości;
  • Zajęcia fakultatywne z języków obcych: francuski, hiszpański.