Koordynatorzy


Ideą naszej szkoły jest wspieranie rodziców, jako pierwszoplanowych wychowawców, w intelektualnym, społecznym, duchowym i fizycznym kształceniu swoich córek. Podejmując współpracę stawiamy mocny fundament wartości i zasad, na którym dziewczęta budują swoją przyszłość.

Zadaniem "STRUMIENI" jest przekazanie rzetelnej wiedzy, ale przede wszystkim wzbudzenie pragnienia wniknięcia w sedno rzeczy. Ciekawość świata, rozumowanie, zadawanie pytań i wyciąganie wniosków są punktem wyjścia do poznania siebie i drugiego człowieka. Relacje osobowe uczą pokory, życzliwości i szacunku wobec innych. Prowadzą do współpracy i pomocy w rozwiązywaniu trudnych zagadnień. Wyzwalają ducha odpowiedzialności, służby i poświęcenia - cech, które są miarą dojrzałości człowieka.

Naszym celem jest kształtowanie dojrzałych kobiet, które w przyszłości jako żony, matki, naukowcy, lekarze, architekci czy prawnicy, z optymizmem podejdą do wyzwań życia codziennego. Pewne swych umiejętności, ze świadomością godności osobistej, będą dobrymi pracownikami i obywatelami. Będą dobrymi ludźmi.


KOORDYNATOR KLAS 0-3 SP

Joanna Krupa-Martynia

Magdalena Wojciechowska

 

KOORDYNATOR KLAS 4-6 SP

Dagmara Żołek

 

KOORDYNATOR GIMNAZJUM

Magdalena Pawlica

 

KOORDYNATOR LICEUM

Barbara Strycharczyk

 

KOORDYNATOR WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Sylwia Watrakiewicz

 

DORADCA DS WYCHOWANIA

Katarzyna Szymala