Opiekunowie

Tutoring rodzinny

Szkoła „Strumienie” realizuje wyjątkowy w Polsce model tutoringu rodzinnego.

Tutoring rodzinny to wspieranie i pobudzanie zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci. To zadanie jest pierwszoplanowym celem nauczycieli: dawanie pewności rodzicom co do ich ogromnych możliwości wychowawczych oraz wskazywanie im okazji i sposobów oddziaływania wychowawczego na dzieci w ich własnym środowisku i rodzinie.

Wyjątkowość tutoringu realizowanego w naszych szkołach polega na tym, że merytoryczne wsparcie udzielane jest nie tylko samym uczennicom (jak to ma miejsce w przypadku tutoringu rozwojowego czy wychowawczego), ale również rodzicom.

Celem współpracy rodziców z opiekunami jest integralny rozwój dziecka: wychowanie rozumu, woli, uczuć zgodnie z personalną wizją osoby opartą na chrześcijańskich wartościach. W „Strumieniach” edukacja rozumiana jest klasycznie – jako kształcenie i wychowanie. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, żeby wspierać autorytet rodziców u dzieci.

Wyjątkowość tutoringu realizowanego w „Strumieniach”

Tutoring w naszych szkołach różni się od rozpowszechnionego rozumienia tego słowa, definiującego tutoring jako wspieranie indywidualnych talentów i predyspozycji. Chodzi raczej o budowanie fundamentów pod przyszły rozwój talentów. W przyszłości same uzdolnienia nie przyniosą dziecku szczęścia i poczucia sukcesu, jeśli nie będzie ono, na przykład, nauczone wytrwałości.

Staramy się z uczennicami ćwiczyć wolę, ćwiczyć nawyki, aby mogły te talenty rozwijać potem w sposób uporządkowany. Chodzi o harmonijną osobowość, umiejącą panować nad sobą, nie załamującą się w obliczu pierwszych porażek. To jest budowanie zrębów mocnej osobowości, na których te indywidualne talenty mogą potem wzrastać.

LINK - Zapraszamy do lektury wywiadu z p. Anną Wardak na temat założeń tutoringu rodzinnego

Opiekunowie

Opiekunowie to nauczyciele, którzy w ramach swojej pracy podejmują się zadania wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. Oznacza to indywidualne ukierunkowanie: systematyczne, osobiste rozmowy opiekuna z uczennicą lub uczennicami będącymi członkami danej rodziny, a także cykliczne spotkania z  rodzicami  - najważniejszymi wychowawcami każdej uczennicy.

Zadaniem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego, w którym jest miejsce na rozwój cnót i nawyków, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwój talentów etc. przy zachowaniu jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

Kształcenie opiekunów

Nauczyciele, którzy pełnią funkcję opiekuna w naszej szkole, uczestniczą w systematycznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, żeby nabyć i poszerzyć kompetencje związane z pracą opiekuna. W „Strumieniach” funkcjonuje również system peer tutoringu oraz best practise – najbardziej doświadczeni opiekunowie dzielą się swoją wiedzą z młodszymi stażem opiekunami.

Przedstawiciele „Strumieni” biorą udział w konferencjach – polskich i międzynarodowych, dzielą się doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół.

 

Wykaz wybranych publikacji dotyczących tutoringu z artykułami naszych nauczycieli:

  • Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych, pod red. B.Przyborowskiej i A.Nalaskowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
  • Praktyka edukacji zróżnicowanej w Polsce. Doświadczenia szkół Stowarzyszenia STERNIK. Praca zbiorowa pod redakcją K.Szymali i S.Kowala, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011
  • Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M.Skibińska, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011

Wykaz wybranych konferencji dotyczących tutoringu, w którym wzięli udział przedstawiciele naszych szkół:

  • 2011 III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej. Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 
  • 2012 Po co szkoła? Czyja szkoła? Jaka szkoła? Problemy współczesnej edukacji. Konferencja zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą przy współudziale Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
  • 2014 Ogólnopolski Kongres Tutoringu, Organizator: Collegium Wratislaviense Warszawa