Zespoły


Praca zespołowa ma na celu również doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, wymianę doświadczeń, tworzenie atmosfery współpracy. To wszystko skutecznie przeciwstawia się niezdrowej rywalizacji oraz skupianiu się wyłącznie na własnym sukcesie. Umiejętność pracy w grupie jest jedną z kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie.

Zespół humanistyczny:

Agata Płotczyk - język polski, kordynator zespołu;

Joanna Kicior - historia;

Maria Starnawska - wiedza o społeczeństwie;

 

Zespół języków obcych:

Monika Skowrońska - język angielski, koordynator;

Agnieszka Dziekańska - język angielski;

Magdalena Kozłowska - język angielski;

Anna Ślęczkowska-Ciąbor - język angielski;

Julia Kłosińska - język hiszpański, język angielski;

Agata Łuczak - język francuski;

Anna Maciejewska - język angielski;

Magdalena Pawlica - język francuski;

 

Zespół matematyczny:

 - matematyka, koordynator;

Anna Łukomska - matematyka;

Agnieszka Zakrzewska - informatyka

 

Zespół przyrodniczy:

Anna Trochimiuk - geografia, koordynator;

 - fizyka;

 - biologia;

Magdalena Koślacz - przyroda;

 - chemia

 

Zespół katechetyczny:

Agnieszka Dietrich - religia, koordynator;

Iwona Skłodowska - religia

 

Zespół artystyczny:

Joanna Jarząbek - plastyka, koordynator;

Hanna Popławska - plastyka, technika;

 

Zespół wychowania fizycznego:

Agnieszka Fredo - wychowanie fizyczne, koordynator;

Danuta Fidusiewicz - wychowanie fizyczne, akrobatyka;

Agnieszka Przygoda - wychowanie fizyczne;

Agnieszka Zejer - wychowanie fizyczne

 

Zespół wychowawców klas 0-III, nauczanie zintegrowane:

Joanna Gietler;

Agnieszka Litwiniec;

Irena Szewczak;

Angelika Sabak;

Justyna Wodzińska;

 

Zespół psycho-pedagogiczny:

Magdalena Wojciechowska - psycholog;

Agnieszka Nuszkiewicz - pedagog-terapeuta

 

Zespół administracji:

Małgorzata Grudzień - sekretariat;

Monika Szałek - kancelaria szkoły;

Ewa Goljasz - kierownik ds. logistyki;

Monika Wąsowska - rozliczenia i zakup mundurków;

Barbara Malinowska - pielęgniarka;

Agnieszka Niemyjska - dietetyk;

Renata Rojek - jadalnia i świetlca;