Kontakt

„STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK
„STRUMIENIE” Gimnazjum Stowarzyszenia STERNIK
„STRUMIENIE” Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

Adres
05-420 Józefów , ul. 3 Maja 129

Telefony kontaktowe
Sekretariat: +48 22 398 08 10
Fax: +48 22 398 08 05

Poczta elektroniczna
szkola.strumienie@sternik.edu.pl

Strona WWW
www.strumienie.sternik.edu.pl