Rekrutacja do Liceum „Strumienie”

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

·         Terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 31 marca 2017 r.

·         Kandydatki składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektorki szkoły) oraz list motywacyjny.

·         Uczennice, które dotychczas nie uczęszczały do naszej szkoły dodatkowo załączają kopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz formularz zgłoszeniowy.

 Sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

 

Formularze zgłoszeniowe:

·         Formularz zgłoszeniowy LO.doc

·         Formularz zgłoszeniowy LO.pdf

Kandydatki są przyjmowane na podstawie:

·         Średniej ocen  - nie niższej niż 4,0 uzyskanych   w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.

·           rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące toku nauki:

1.      Autorski blok programowy Kultura i tradycja, zawiera programy powiązane wspólnymi treściami : Język i literatura -  program  języka polskiego, Jak czytać dzieło sztuki ? -  program wok-u , Ad fontes – program języka łacińskiego. 

2.      Język angielski realizowany jest wyłącznie na poziomie zaawansowanym wg programu rozszerzonego  - 5 godz./tyg.

3.      Uczennice mają możliwość wyboru drugiego języka :  francuski lub hiszpański – 3 godz./tyg.

4.      W pierwszym i drugim roku nauki w LO Strumienie przedmiotem obowiązkowym jest Język łaciński ( w wymiarze 2 godz./tyg.). Nauka przedmiotu kończy się  tygodniowym wyjazdem naukowym, podczas którego lekcje odbywają się w Rzymie.

5.      Blokowo realizowane są zajęcia z: Edukacji dla bezpieczeństwa ( pierwszy rok nauki )  oraz Przedsiębiorczości ( drugi rok nauki ).

6.      Przedmioty uzupełniające : Historia i społeczeństwo, Przyroda – realizowane są wg programów autorskich.

7.      W klasie pierwszej uczennice deklarują wybór rozszerzeń, wg ustalonych zasad :

·         Po I semestrze deklarują wybór jednego wiodącego rozszerzenia spośród zaproponowanych ( j. polski, historia, matematyka, geografia, biologia ) ,

·         Drugim rozszerzeniem obowiązkowym dla wszystkich uczennic jest język angielski – rozszerzenie realizowane przez cały tok nauki w LO,

·         Dodatkowo uczennice mogą wybrać  dwa przedmioty , realizowane jako rozszerzenie przez dwa kolejne lata nauki ( j. polski, historia, wos, j. łaciński i kultura antyczna, geografia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, drugi język obcy ).

 

I rozszerzenie

II rozszerzenie –     język obcy

III i IV rozszerzenie do wyboru spośród:

j. polski

 

 

      

 

        Język angielski

j. polski

historia

historia

matematyka

wos

geografia

j. łaciński i kultura antyczna

biologia

geografia

 

przedmiot wiodący

matematyka

biologia

chemia

fizyka

drugi język obcy

UWAGA !

·         Realizacja wybranego rozszerzenia jest możliwa dla grupy co najmniej dwuosobowej.

·         Deklaracja wyboru rozszerzeń może zostać przez uczennicę uzupełniona lub zmieniona przed zakończeniem nauki w klasie pierwszej.