https://www.facebook.com/tr?id=1545922729097689&ev=PageView &noscript=1"/>

STRUMIENIE

 MAMY POMYSŁ NA ZERÓWKĘ

,,Powiedz mi, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam,
pozwól wziąć udział, a zrozumiem”.

Konfucjusz

Już od zerówki kształtujemy kluczowe umiejętności naszych uczennic. Kładziemy nacisk nie tylko na wiedzę, ale przede wszystkim na wychowanie i kształtowanie kompetencji miękkich, umiejętność współpracy w zespole, wnioskowanie, prezentację i wykorzystanie wiedzy. Rozbudzamy ciekawość poznawczą i zamiłowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

Plan wychowawczy dla Twojego dziecka

Mamy plan wychowawczy dla Twojego dziecka. Pracujemy autorskim programem wychowawczym „Tylko oszlifowane diamenty świecą”. Program ten jest codziennym drogowskazem dla najmłodszych, które na naszych oczach wzrastają w cnotach i stają się odpowiedzialnymi, dobrymi ludźmi. Stanowi również pomoc dla rodziców i tutorów, którzy towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu i wychowaniu.  

Kształtowanie umiejętności społecznych

Współpraca w grupie, poznawanie emocji, budowanie odporności emocjonalnej to ważne elementy edukacji wczesnoszkolnej. Nasze uczennice dużą część czasu pracują w zespołach, ucząc się w praktyce współpracy i grupowego działania, co wyraźnie przekłada się na wzrost poziomu tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka. Nowoczesne narzędzia i metody pracy jak np.: MAGICZNY DYWAN czy METODA MYŚLĄCEJ KLASY pomagają rozwijać strefę emocjonalną i uczą współpracy między dziećmi. 

Wielozmysłowe poznawanie świata

Nasze nauczycielki wprowadzają wiele zajęć, dzięki którym dzieci przyswajają wiedzę za pomocą zmysłów. Nauka wielozmysłowa w znacznym stopniu angażuje uwagę i tym samym zmusza mózg do twórczej pracy. Nauczanie oparte na stymulacji wielozmysłowej, kształtuje zdolności poznawcze dzieci, pomaga im lepiej odkrywać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość

Matematyka w działaniu 

Klasa startowa w STRUMIENIACH to m. in. trening umiejętności matematycznych. Nasze uczennice rozwiązują wiele nietypowych zadań, które uczą myślenia logicznego i poszukiwania rozwiązań kreatywnych. Nauczycielki dbają o to, by uczennice miały możliwość korzystania z nowoczesnych metod:

  • nauka liczenia za pomocą kart Grabowskiego, 
  • logiczne myślenie z klockami lego,
  • matematyka mimochodem, czyli sudoku i origami,
  • kształtowanie myślenia strategicznego, organizacji i planowania poprzez tworzenie gier planszowych.

Dziewczynki wiele lekcji matematyki odbywają w „terenie”, doświadczając i działając, bo wiemy, że to najlepszy sposób na pokazanie praktycznego wymiaru „królowej nauk” i zaangażowanie oraz kształtowanie pozytywnego stosunku do przedmiotu.

Nauka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji i nauka pięknego mówienia to ważne kompetencje. Chcemy, by nasze uczennice umiały skutecznie i w pełny sposób zaprezentować swoją wiedzę i umiejętność wyciągania trafnych wniosków. Już od zerówki co miesiąc uczą się na pamięć wiersza, który potem recytują przed całą klasą. Dziewczynki przygotowują prezentacje na ciekawe tematy, uczestniczą w zajęciach dramowych, które rozwijają zdolności publicznego zabierania głosu, przełamują nieśmiałość i przede wszystkim sprawiają wiele radości. 

Szkoła STRUMIENIE to wyjątkowe miejsce!

Zapraszamy na Otwarte Środy

Zapisz się na Dzień Otwarty

All rights reserved 2022. Projekt i wykonanie agencja interaktywna