Ochrona

Chcąc zapewnić naszym uczennicom jak największe bezpieczeństwo, na terenie szkoły obowiązują odpowiednie procedury. Budynek szkoły jest monitorowany całą dobę. W godzinach pracy szkoły, przy bramie wjazdowej, czuwa ochrona. Wjazd na teren szkoły możliwy jest na podstawie wydanych przez szkołę przepustek. Osoby, które chciałyby wejść do szkoły - w tym rodzice i opiekunowie - są legitymowane.