CELE WYCHOWANIA w Szkołach „STRUMIENIE”

Celem wychowania w szkołach STRUMIENIE jest pomoc w rozwinięciu człowieczeństwa w możliwie najpełniejszy sposób, z poszanowaniem wolności każdej uczennicy i we współpracy z jej rodzicami. Wychowanie to nauczenie myślenia, decydowania i działania według dobrze ukształtowanego sumienia, przy wykorzystaniu wszystkich, otrzymanych od Boga, talentów. Aby to było możliwe, ważna jest pomoc w nabywaniu i ćwiczeniu cnót ludzkich.

Osią programu wychowawczego na wszystkich etapach kształcenia jest wspomaganie uczennic w nabywaniu cnót oraz nawyków pobożności w oparciu o tak zwane okresy sensytywne.

Dodatkowo, na ostatnim, licealnym etapie, kierunkiem wytyczającym działania wychowawcze jest stworzenie uczennicom takich warunków, żeby mogły w sposób wolny i z chęcią wybierać dobro. Dobre korzystanie z własnej wolności oznacza kierowanie się prawym sumieniem oraz zdolność do oddania się wielkim ideałom realizowanym na co dzień, takim jak: założenie rodziny lub wybór innej drogi życiowej, bycie lojalną przyjaciółką, sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym.