Innowacje

 • Najnowsze wpisy
 • Nauczyciele uczący w Liceum jak i zespoły przedmiotowe proponują różne niekonwencjonalne działania dodatkowe – innowacje, które wspierają realizację przyjętych programów dydaktycznych i programu wychowawczego. Do najważniejszych innowacji w Liceum Strumienie należą:

  • Wyjazd studyjny klas I LO na Uniwersytet Nawarry w Hiszpanii,*
  • Wyjazd naukowy do Rzymu klas III LO**
  • Realizacja projektów interdyscyplinarnych we współpracy z wydziałem Artes Liberales UW***
  • Przedmiotowe projekty interdyscyplinarne****
  • Program mentorski Szkoły Edukacji ( SE )*****

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle