Program mentorski

  • http://szkolaedukacji.pl

    Nasze Liceum pomaga kształcić przyszłych nauczycieli. Obecnie współpracujemy ze Szkołą Edukacji UW tylko w zakresie przygotowania do nauczania języka polskiego a mamy nadzieję, że z czasem, wraz z rozwojem oferty programowej SE, nasza współpraca będzie się rozszerzać.