Projekty interdyscyplinarne z UW

 • Najnowsze wpisy
 • Współpraca z wydziałem Artes liberales UW

  Z wydziałem Artes Liberales współpracujemy już od roku szkolnego 2012, uczestnicząc kolejno w realizacji trzech projektów interdyscyplinarnych:

  *Our mythical childchood…( Nasze mityczne dzieciństwo ) inauguracja cyklu projektów – rok szkolny 2012/13 – prezentacja w BUW

  ** Chasing beasts …( W pogoni za dzikimi zwierzętami ) rok szkolny 2015/16 – prezentacja na Wydziale Artes Liberales

  *** Our mythical hope… ( Nasza mityczna nadzieja…) rok szkolny 2016/17 – w trakcie realizacji, prezentacja 15 maja w Liceum Strumienie we współpracy z XI LO im M.Reja

  Celem tej współpracy jest przede wszystkim nawiązanie ściślejszych kontaktów z Uniwersytetem, współpraca między szkołą a uczelnią według zasad artes liberales, rozwijanie samodzielności i umiejętności badawczych, uczenie się pracy zespołowej. Projekty mają szeroki zakres przedmiotowy – od humanistyki przez informatykę do przedmiotów przyrodniczych i skoncentrowane są wokół jednego tematu jakim jest Mitologia. Jest to projekt międzynarodowy, organizowany przez wydział Artes Liberales UW, finansowany przez Fundację Humboldta, realizowany i prezentowany w języku angielskim.

  * Our mythical childchood…( Nasze mityczne dzieciństwo ) – projekt, w którego realizację zaangażowana była nasza szkoła, dotyczył badania wątków mitycznych w literaturze dla dzieci. Wyniki swoich poszukiwań prezentowali w sesji przede wszystkim naukowcy z różnych stron świata oraz studenci Wydziału Artes Liberales. Naszym zadaniem było pokazanie, jak można wykorzystać dzisiaj wątki mityczne w szkole, w różnych formach literackich i plastycznych. Uczennice przygotowały zestaw ilustracji do Odysei Homera, pisały opowiadania oparte na motywach mitycznych i przygotowały wystąpienia retoryczne,

  których tematem była mitologia. Efekty naszych prac były prezentowane na zakończenie sesji na Uniwersytecie ( BUW)

  http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Our%20Mythical%20Childhood.html

  ** W roku szkolnym 2015/16 prowadziliśmy pracę badawczą nad wybranym dziełem literackim dla dzieci, w którym można znaleźć wątki mityczne – tym razem tytuł sesji „Chasing beasts…” (W pogoni za dzikimi zwierzętami ) odwoływał się do symbolicznych znaczeń mitycznych zwierząt w literaturze dziecięcej. Nasze uczennice pracowały nad tekstem „Opowieści z Narni”. Tłumaczyły znaczenie motywów mitycznych w formie emblematu projektowanego jak współczesny plakat. Ta praca wymagała prawdziwie interdyscyplinarnego współdziałania uczennic nauczycielkami łaciny, języka polskiego, angielskiego, informatyki. Wprowadzeniem do naszej pracy były zajęcia o emblemacie przeprowadzone w bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie. Projekt prezentowały uczennice w języku angielskim w auli wydziału Artes Liberales UW./

  http://mythicalbeasts.obta.al.uw.edu.pl/poster-presentation/posters-school-strumienie

  ***

  Obecnie – w roku szkolnym 2016/17 – pracujemy już w trzecim etapie projektu, w którym Mitologię traktujemy jak narzędzie do czytania ukrytych znaczeń w kulturze i w tym znaczeniu jest ona nadzieją na prawidłowe odczytanie tekstu kultury. Tym razem pokazujemy w formie przedstawień teatralnych jak można czytać teksty Szekspira czy Mickiewicza przez odwołanie do mitologii greckiej i rzymskiej. Jest w naszym projekcie również rys współczesny. Uczennice klasy I projektują plakaty reklamowe, w których współczesność pokazywana jest przez pryzmat odwołań do atrybutów mitycznych. W realizacji projektu współpracujemy z uczniami XI LO im M. Reja. Tym razem projekt będziemy prezentować w naszym Liceum. Będą również obecni badacze literatury dziecięcej z różnych krajów – uczestnicy sesji pod tym samym tytułem, która będzie się odbywać na Wydziale Artes Liberales

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle