Przedmiotowe projekty interdyscyplinarne

 • Najnowsze wpisy
 • Corocznie zespół nauczycieli LO planuje realizację lekcji oraz projektów interdyscyplinarnych. Są to lekcje planowane, przygotowane i prowadzone wspólnie przez nauczycieli. Np. nauczycieli języka polskiego i biologii – ( aparat mowy i procesy fonetyczne ), łaciny, historii i wos ( wzorce obywatelskie ), geografii i historii ( czytanie mapy). W lekcjach interdyscyplinarnych staramy się pokazywać uczennicom różne sposoby analizowania, poszukiwania rozwiązań, zbierania informacji, budowania strategii. Lekcje interdyscyplinarne są również lekcjami otwartymi dla nauczycieli. Mają one służyć wymianie doświadczeń i współpracy międzyprzedmiotowej.

  Większą i bardziej zaawansowaną formą współpracy interdyscyplinarnej między uczniami i nauczycielami jest przygotowanie sesji naukowej. Tegoroczna sesja poświęcona pracy

  badawczej nad tekstem Pana Tadeusza, była typowym przykładem łączenia się i przenikania różnych dziedzin wiedzy. W ramach sesji pt: Literackie knieje, czyli jak Mickiewicz opisał szlachecką rzeczywistość, uczennice klas I – III LO, pod kierunkiem nauczycieli przygotowały referaty:

  • Dlaczego romantyk brata się z klasykami ? – Homer w Panu Tadeuszu
  • Tradycja i nowoczesność, czyli zwyczaje szlacheckie i moda na początku XIX w.
  • Trzy koncerty – jak oddać słowami muzykę?
  • Marzenia o niepodległości. Postaci historyczne w Panu Tadeuszu.
  • Klimat i wody powierzchniowe Soplicowa.
  • Czy Mickiewicz był dobrym przyrodnikiem?

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle