Rekrutacja

  • Terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 31 marca 2020 r.
  • Kandydatki składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektorki szkoły), list motywacyjny i deklarację wyboru drugiego języka obcego.
  • Uczennice z zewnątrz dodatkowo załączają odpis ocen z I semestru oraz formularz zgłoszeniowy.
  • Sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

   

  Kandydatki są przyjmowane na podstawie:

  • średniej ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego  – co najmniej 4,0 z wiodących przedmiotów: polski, matematyka, angielski, chemia, fizyka, biologia, geografia, historia, wos,
  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • oceny co najmniej dobrej z zachowania.

   

  ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE LO: 21 LISTOPADA 2019, 23 STYCZNIA 2020, 26 MARCA 2020

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik