Rekrutacja

  • Terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 29 marca 2019 r.
  • Kandydatki składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektorki szkoły) i list motywacyjny.
  • Uczennice z zewnątrz dodatkowo załączają kopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz formularz zgłoszeniowy.
  • Sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

   

  Kandydatki są przyjmowane na podstawie:

  • Średniej ocen – nie niższej niż 4,0 – uzyskanych na zakończenie roku szkolnego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • oceny co najmniej dobrej z zachowania.

   

  ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE LO: 23 LUTEGO 2019, 16 MARCA 2019, 26 KWIETNIA 2019