Rekrutacja

  • Terminem składania dokumentów w rekrutacji podstawowej jest 30 marca 2018 r.
  • Kandydatki składają w sekretariacie podanie o przyjęcie do szkoły (adresowane do dyrektorki szkoły) i list motywacyjny.
  • Uczennice z zewnątrz dodatkowo załączają kopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum oraz formularz zgłoszeniowy.
  • Sekretariat umówi rozmowę kandydatki i jej Rodziców z dyrekcją szkoły. Rozmowy odbędą się w kwietniu.

   

  Kandydatki są przyjmowane na podstawie:

  • Średniej ocen – nie niższej niż 4,0 uzyskanych w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum oraz ocen otrzymanych na zakończenie roku szkolnego.
  • rozmowy kwalifikacyjnej.