Strefa rodzica

 • Najnowsze wpisy
 • Wspólnotę szkolną tworzą rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy przyjmują te same zasady i uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu edukacyjnym, podejmując odpowiedzialność na polu właściwym dla każdej z tych grup.

  Zasady te wynikają z jednakowego pojmowania prawdy o człowieku i rodzinie: każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdy ma inne talenty, każdy zasługuje na szacunek i indywidualne traktowanie; rodzina jest miejscem, w którym człowiek uczy się żyć dla innych, budować sprawiedliwe społeczeństwo, w którym szanuje się drugiego człowieka dlatego, że jest człowiekiem, a nie dlatego, że jest bogaty, inteligentny, czy odnosi sukcesy.

  Rodzice

  Rodzice realizują swoje zadanie wychowując dzieci. Rodzice i szkoła idą w tym samym kierunku, co przejawia się podejmowaniu wysiłku wychowawczego opartego na tych samych wartościach, zasadach i celach.

  Celem jest takie wychowanie dziecka, aby w dorosłe życie weszło jako osoba samodzielnie myśląca, z solidnie utwierdzonym systemem wartości, pragnąca jak najlepiej służyć rodzinie i społeczeństwu, posiadająca wolę zdolną do podejmowania wysiłku i ducha otwartego na spotkanie z innymi ludźmi i z Bogiem.

  Takie wychowanie stawia wysokie wymagania rodzicom. Podobnie jak człowiek rozwijający swoją karierę zawodową, poświęca jej wiele wysiłku, studiów i pracy, tak rodzice (oboje – matka i ojciec) decydują się na podobne działanie w odniesieniu do wychowania swoich dzieci.

  Przejawia się to między innymi w codziennej trosce, wyznaczaniu celów wychowawczych, poświęcaniu dziecku czasu, stawianiu mu wymagań, określaniu zakresu jego wolności i odpowiedzialności w zależności od wieku i pozycji w rodzinie (dzieci starsze i młodsze). Przede wszystkim zaś wychowanie opiera się na dobrej relacji między mamą i tatą.

  Świadome wychowanie zakłada znalezienie czasu na spotkania z innymi rodzinami (w myśl zasady: zaprzyjaźnij się z rodzicami przyjaciela twojego dziecka) oraz na własną formację,

  sprzyjającą przyjęciu wspólnych wartości wychowawczych bliskich rodzinom uczestniczącym w przedsięwzięciu edukacyjnym „Sternika”. Szkoła ułatwia to, organizując warsztaty i wykłady pomagające poznać jej model edukacyjny i stosować go w praktyce. Udział w nich nie jest obowiązkowy, niemniej wysiłek regularnego uczestnictwa w tych spotkaniach daje możliwość doskonalenia kompetencji wychowawczych rodziców.

  Wychowanie dzieci jest bardzo trudne, dlatego konieczne jest stałe doskonalenie się wychowawców. Nieoceniona w tym procesie jest walka o cierpliwość, opanowanie, dobry humor, wzajemne zaufanie, szczerość.

  Konkretne sprawy dotyczące współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów traktuje się indywidualnie, co pozwala na zdefiniowanie problemu i rozwiązanie go w miarę możliwości. Podyktowane jest to szacunkiem dla indywidualnej specyfiki każdego ucznia i każdej rodziny. Z tego samego powodu spraw konkretnych rodzin i nauczycieli nie omawia się publicznie.

  Rodzice pragną układać relacje między sobą oraz ze szkołą w ten sposób, aby dać dzieciom przykład lojalności i szacunku dla drugiego człowieka tak, aby mogły one z kolei wprowadzać te zasady w swoim dorosłym życiu.

  Wszelkie uwagi dotyczące poprawy działalności szkoły należy kierować bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za jej działanie. Może te być tutor, koordynator współpracy z rodzicami lub dyrektor.

  Podstawowym obszarem zaangażowania rodziców w tworzenie szkoły jest wychowanie dzieci i pomoc innym rodzinom w podejmowaniu tego wysiłku.

  Niezwykle ważnym punktem pracy wychowawczej są spotkania rodziców z tutorem/doradcą. Powinny one kończyć się ustaleniem wspólnych celów wychowawczych. Spotkania takie odbywają się przynajmniej raz na trymestr, a ich celem jest przekazanie sobie nawzajem wiedzy o dziecku oraz wypracowanie jednego lub kilku wspólnych celów realizowanych równolegle w domu i w szkole.

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle