Sieć komunikacyjna wiedzy

 • Najnowsze wpisy
 • Sapientiam quaere – interdyscyplinarność jako komunikacyjna sieć wiedzy

  W kształceniu ogólnym opartym na zasadach artes liberales istotną rolę odgrywa interdyscyplinarność, która jest jak sieć komunikacyjna dziedzin wiedzy ściśle ze sobą powiązanych. W naszym umownym schemacie komunikacyjnym nie przedstawiamy przedmiotów lecz ogólne dziedziny. Chcemy przez to podkreślić, że rozwój osobisty oparty na wiedzy nie polega na zdobywaniu oderwanych od siebie informacji, ściśle przyporządkowanych do określonych przedmiotów. Polega on na umiejętności poruszania się pomiędzy tymi przedmiotami, łączenia ich treści , znajdowania tego co wspólne i tego co odmienne. To, czy nauczymy się sprawnie myśleć analitycznie i wyciągać wnioski rozwiązując zadanie matematyczne, ma wpływ na naszą sprawność językową i umiejętność analizy tekstu. Podróżowanie linią projektową możliwe jest wtedy, kiedy komunikujemy się pomiędzy przedmiotami, umiemy ze sobą współpracować, planować, szukać informacji, posługiwać się sprawnie językiem obcym, łączyć informacje z różnych dziedzin, wyciągać wnioski, prezentować wyniki. W naszej sieci komunikacyjnej jedną z ważnych linii łączących wszystkie dziedziny jest, oprócz matematyki, filozofia, która łączy linie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Raz wprowadzona do sieci jest w niej stale obecna pod postacią różnych pytań porządkujących wiedzę o świecie a przede wszystkim o człowieku. W przedstawionej dość umownie sieci wiedzy staramy się pokazać, jak ścisłe są powiązania pomiędzy wiedzą, którą zdobywamy w szkole i której nauczamy na poszczególnych przedmiotach. Na ulicach Matematycznej i Językowej znajdujemy przystanek Gramatyczny a na przecięciu ul. Kulturowej i Matematycznej możemy wysiąść na przystanku Pitagorasa lub Ateńczyków. Linia Literacka skrzyżowana z Matematyczną daje możliwość przesiadki na stacji Analitycznej. Ulice: Językowa, Kulturowa, Literacka zbiegają się przy rondzie Łacińskim a nieopodal widać przystanek Terminologiczny przy skrzyżowaniu ul. Matematycznej z Filozoficzną. Ten plan nie jest czymś raz zakończonym i zamkniętym – nie wszystkie przystanki zostały nazwane, a niektóre linie nadal pozostają nieukończone. Plan osobistego rozwoju zakłada możliwość modyfikacji i proponowania autorskich rozwiązań. Dlatego tak ważna jest w tej podróży w poszukiwaniu wiedzy ścisła współpraca nauczycieli i uczniów.

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle