Stowarzyszenie rodziców

  • Przy Szkole „STRUMIENIE” funkcjonuje „Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły „STRUMIENIE” – 3M”. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia placówkom w realizacji ich zadań edukacyjnych i wychowawczych. Stowarzyszenie jest również platformą służącą zacieśnianiu i pogłębianiu relacji między rodzicami. Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można uzyskać na stronie www.sto3m.pl

    Adres

    „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

    Sternik