Tutoring

 • Najnowsze wpisy
 • Szkoła STRUMIENIE realizuje wyjątkowy w Polsce model tutoringu rodzinnego, który polega na wspieraniu i pobudzaniu zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci. Utwierdza rodziców w przekonaniu o ich ogromnych możliwościach wychowawczych oraz wskazuje im okazje i sposoby oddziaływania na dzieci w ich własnym środowisku i rodzinie. To zadanie jest pierwszoplanowym celem nauczycieli.

  Wyjątkowość tutoringu realizowanego w naszych szkołach polega na tym, że merytoryczne wsparcie udzielane jest nie tylko samym uczennicom (jak to ma miejsce w przypadku tutoringu rozwojowego czy wychowawczego), ale również rodzicom.
  Celem współpracy rodziców z tutorami jest integralny rozwój dziecka: wychowanie rozumu, woli, uczuć zgodnie z personalną wizją osoby opartą na chrześcijańskich wartościach. W STRUMIENICH edukacja rozumiana jest klasycznie – jako kształcenie i wychowanie. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, żeby wspierać autorytet rodziców u dzieci.

  Unikalność tutoringu realizowanego w STRUMIENIACH
  Tutoring w naszych szkołach różni się od rozpowszechnionego rozumienia tego słowa jako wspieranie indywidualnych talentów i predyspozycji. Zależy nam raczej na budowaniu fundamentów pod przyszły rozwój talentów. W przyszłości same uzdolnienia nie przyniosą dziecku szczęścia i poczucia sukcesu, jeśli nie będzie ono nauczone np. wytrwałości.
  Staramy się z uczennicami ćwiczyć wolę, nawyki; budować zręby mocnej, harmonijnej osobowości, umiejącej panować nad sobą, nie załamującej się w obliczu pierwszych porażek. Na tak przygotowanym gruncie mogą potem wzrastać w sposób uporządkowany indywidualne talenty.

  TUTORZY
  Opiekunowie to nauczyciele, którzy w ramach swojej pracy podejmują się zadania wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. Oznacza to indywidualne ukierunkowanie: systematyczne, osobiste rozmowy opiekuna z uczennicą lub uczennicami będącymi członkami danej rodziny, a także cykliczne spotkania z rodzicami – najważniejszymi wychowawcami każdej uczennicy.
  Zadaniem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego, w którym jest miejsce na rozwój cnót i nawyków, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwój talentów etc. przy zachowaniu jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

  KSZTAŁCENIE TUTORÓW
  Nauczyciele, którzy pełnią funkcję opiekuna w naszej szkole, uczestniczą w systematycznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, żeby nabyć i poszerzyć kompetencje związane z pracą opiekuna. W STRUMIENIACH funkcjonuje również system peer tutoringu oraz best practise – najbardziej doświadczeni opiekunowie dzielą się swoją wiedzą z młodszymi stażem opiekunami.
  Przedstawiciele STRUMIENI biorą udział w konferencjach – polskich i międzynarodowych, dzielą się doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół.

  Wykaz wybranych publikacji dotyczących tutoringu z artykułami naszych nauczycieli:

  • Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych, pod red. B.Przyborowskiej i A.Nalaskowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
  • Praktyka edukacji zróżnicowanej w Polsce. Doświadczenia szkół Stowarzyszenia STERNIK. Praca zbiorowa pod redakcją K.Szymali i S.Kowala, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011
  • Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M.Skibińska, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011

  Wykaz wybranych konferencji dotyczących tutoringu, w którym wzięli udział przedstawiciele naszych szkół:

  • 2011 III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej. Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, Fundacja EASSE Polska, Warszawa
  • 2012 Po co szkoła? Czyja szkoła? Jaka szkoła? Problemy współczesnej edukacji. Konferencja zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą przy współudziale Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
  • 2014 Ogólnopolski Kongres Tutoringu, Organizator: Collegium Wratislaviense Warszawa

   

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle