Uczennice

 • Szkoła jest miejscem, gdzie uczennice spędzają 30 proc. czasu swojego życia (biorąc pod uwagę czas wolny po lekcjach, niedziele i święta, ferie i wakacje). Jest to szczególna przestrzeń, w której uczennica rozwija się jako kobieta.

  Uczennica szkoły „Sternika” powinna charakteryzować się szacunkiem dla innych i duchem służby. 

  OCENIANIE

  Oceny wystawiane uczniom nie są ogłaszane publicznie – wynika to z faktu, iż mają one charakter osobisty i nie powinny służyć do porównywania się z innymi. Konkurowanie ze sobą jest popierane przez szkołę w zakresie działalności sportowej, artystycznej, ponieważ pomaga to w rozwoju osoby. 

  MUNDUREK

  Noszenie kompletnego mundurka szkolnego jest obowiązkowe. Mundurek jest wyrazem szacunku dla szkoły, jest również elementem jej wizerunku oraz przejawem godnej postawy uczennicy. Schludny wygląd jest barny pod uwagę przy ocenia zachowania uczennic.

  ROZWÓJ OSOBISTY

  Pierwszym czynnikiem stymulującym osobisty rozwój dziecka jest zaufanie oparte na rozpoznaniu jego talentów i przekonaniu, że jest on w stanie je rozwinąć. W budowaniu zaufania należy odróżnić kontrolę od nadzoru. Ścisła kontrola wyrabia w dziecku przekonanie, że odpowiedzialność za jego pracę ponosi w ostatecznym rozrachunku kontrolujący i wpływa demotywująco na osobiste zaangażowanie oraz rozwijanie odpowiedzialności. Roztropny nadzór pomaga uczennicy realizować zadania i zwiększać zakres własnej odpowiedzialności wraz z wiekiem.

  Szczególną rolę w procesie edukacyjnym proponowanym przez szkołę odgrywa samodzielna praca uczennicy nad sobą, której podstawą jest osobisty plan opracowany we współpracy rodziców, tutora/doradcy i uczennicy.

  Głównymi środkami motywującymi uczennicę do podjęcia tej pracy są:

  • osobisty wysiłek rodziców i nauczycieli, starających się we własnym życiu wdrażać zasady, które przekazują wychowance;
  • jedność i spójność komunikatu płynącego od mamy, taty i tutora/doradcy;
  • zaufanie przejawiające się w powierzaniu odpowiedzialności stosownie do okresu rozwojowego wychowanki.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle