Wyjazdy naukowe do Rzymu

 • Najnowsze wpisy
 • Jako uzupełnienie nauczania w bloku humanistycznym proponujemy program wyjazdu naukowego do Rzymu. Idea takiego wyjazdu ma swą dawną, świetną tradycję w

  Europie, kiedy to młody, wykształcony człowiek uzupełniał wiedzę teoretyczną wrażeniami i widokami zabytków obejrzanych w podróży na Wschód, do Wenecji, Ziemi Świętej, czy właśnie do Rzymu. Zapraszamy do podróży po ukończeniu klasy drugiej Liceum ( na początku trzeciego roku nauki) te uczennice, które chciałyby:

  • poznać zabytki starożytnego Rzymu od czasów Republiki do późnego Cesarstwa,
  • nauczyć się topografii antycznego Rzymu i na tej podstawie identyfikować miejsca i zabytki starożytnego miasta ,
  • poznać Rzym jako miejsce przenikania się antyku grecko – rzymskiego i kultury chrześcijańskiej,
  • zobaczyć dzieła architektury, rzeźby i malarstwa najwybitniejszych twórców renesansu i baroku ,
  • wędrować polskimi śladami w Wiecznym Mieście.

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle