https://www.facebook.com/tr?id=1545922729097689&ev=PageView &noscript=1"/>

Komunikacja i chęć porozumiewania się rozwijają się w nas już od pierwszych chwil życia. Okres przedszkolny, to czas najszybszego rozwoju mowy, ale i chęci dzielenia się swoimi przeżyciami, wrażeniami i emocjami. Na tym bazuje nasz program zajęć języka angielskiego English is Fun. Dajemy naszym przedszkolakom narzędzia – gry i zabawy z angielskim i po angielsku, by na kolejnych etapach edukacyjnych czerpały z otrzymanej bazy słów i struktur. 


Najlepszy czas na naukę języka, przypada na wiek od 1 do 8 roku życia dziecka ,,Wychowywać dziś F. Corominas"

Jak pracujemy? Elementy programu

Program opiera się na wczesnej wielozmysłowej stymulacji z wykorzystaniem bitów obrazkowych i wyrazowych stymulujących pamięć wzrokową, piosenkach i rymowankach stymulujących pamięć słuchową, historyjkach obrazkowych oraz aktywnych grach motywujących do ruchu i działania. Dodatkowym elementem są karty pracy nawiązujące do realizowanego tematu. Tematy które poruszamy na zajęciach są bezpośrednio związane z najbliższym środowiskiem dziecka, dzięki czemu bazujemy na doświadczeniach już dla niego znanych, wzbogacając je o nowe treści w języku obcym.

Zakres tematyczny stopniowo poszerza się na kolejnych etapach nauczania przedszkolnego dzięki czemu dzieci mają też możliwość utrwalania zdobytych wcześniej wiadomości. 

Zanurzenie w języku - język angielski wokół Nas!

Głównym założeniem naszego programu jest zanurzenie dzieci w języku we wszystkich możliwych sytuacjach życia codziennego. Nauczyciele angielskiego mówią wyłącznie po angielsku nie tylko podczas zajęć, lecz również we wszystkich sytuacjach dnia przedszkolnego; podczas swoich dyżurów, posiłków, na podwórku, zapewniając tym samym możliwie największą ilość doświadczeń związanych z językiem.  

Nie zaskakują nas więc zdania – Miss, dałem mu Candy ale only one. 

Z piosenką na ustach  

Wielu z nas wspomina uczenie się słówek czy gramatyki języka obcego na pamięć.  Piosenka idealnie wpisuje się w zapamiętywanie przez zabawę. Okazji do śpiewu jest także wiele – śpiewamy podczas samych zajęć, schodząc i wchodząc do sali po posiłku, a nawet sprzątając zabawki na podwórku.

Zachęcamy też do śpiewania Rodziców z dziećmi – utrwalone w ten sposób słownictwo, melodia i struktura języka z pewnością zaowocują w dalszych latach nauki szkolnej. 

Zaangażowanie zmysłów! 

Każdej piosence, rymowance towarzyszy zabawa ruchowa, inscenizacja lub symboliczny ruch, dzięki czemu w proces nauki zaangażowane są różne obszary sensoryczne. 


Mnóstwo emocji! 

Zajęcia odbywają się w radosnej atmosferze. Pozytywne emocje towarzyszące każdej zabawie stymulują pamięć dziecka, przez co zapamiętuje więcej i szybciej. 

Innowacje przedszkola


Magiczny Dywan On Evo

zajęcia z użyciem multimedialnego narzędzia, które aktywizują nie tylko słuch i wzrok dziecka ale także ruch całego ciała.


English Fun Days 

wyjątkowe dni w ciągu roku, wypełnione zabawami, konkursami, grami w języku angielskim, związanymi z wybranym zagadnieniem lub miejscem np One day in London, Teddy Bear Day. W projekty zaangażowane jest całe przedszkole oraz rodziny.  


The English Corner 

specjalny kącik do nauki języka angielskiego, wyposażony w bogatą grafikę wspomagającą naukę języka.