https://www.facebook.com/tr?id=1545922729097689&ev=PageView &noscript=1"/>

Język angielski dziś to narzędzie zgłębiania wiedzy, poznawania świata, nośnik globalnej kultury, "przepustka" do kontynuacji nauki i zdobycia pracy, narzędzie komunikacji rzeczywistej i wirtualnej. Nasze metody pracy odpowiadają zarówno na bieżące, szkolne potrzeby uczennic, jak i na pozaszkolne potrzeby przyszłości. Chcemy, by język angielski kojarzył się naszym uczennicom z przyjazną atmosferą nauki, by był ich atutem, mocną stroną w przyszłości. Mamy ponad 15-letnie doświadczenie edukacyjne, jak i otwartość na najnowsze kierunki metodyczne w nauczaniu języka obcego.​ 

ANGIELSKI
W STRUMIENIACH TO:

  • minimum 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego,
  • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. matura rozszerzona,
  3. egzaminy Cambridge, 
  4. konkursy ogólnopolskie,
  • spotkania z gośćmi z zagranicy,
  • lekcje wirtualne po angielsku,
  • projekty międzynarodowe.
Dowiedz się więcejZapisz się na Dzień Otwarty

“Education is not the learning of facts but the training of the mind to think.”
Albert Einstein


NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 0-3


Nauka poprzez zanurzenie
Otaczamy dziecko językiem i cierpliwie czekamy – okres wczesnoszkolny to przede wszystkim czas recepcji językowej (słuchanie, rozumienie).


Model językowy
Jak najwięcej słuchamy, oglądamy, czytamy… połączenie dźwięku i obrazu znacznie wzmacnia tempo przyswajania treści językowych.


Neuroplastyczność mózgu
Bezcenny okres w życiu dziecka, fundament – na nim powstanie cała późniejszy „gmach doświadczenia i edukacji”, także językowej.


Ograniczamy uczenie na rzecz przyswajania
Dopuszczamy chaos językowy, pozwalamy, by mózg sam szukał reguł i zależności. 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH  4-6 SP


Nowe treści gruntują stare
Nowe treści gruntują te już nabyte. Włączamy nowe treści do tych już istniejących. Dziecko zaczyna świadomie rozwijać kompetencje językowe, w tym mówienie, stopniowo porządkuje składnię i słownictwo, ale też nadal przyswaja bardzo dużo poprzez samo obcowanie z językiem, czytanie, słuchanie, oglądanie.

Uwaga, blokada!
Blokady językowe powstają bardzo wcześnie i niemal zawsze mają korzenie w zbyt dużej presji na sukces językowy. Dziecko w klasach IV-VI ma prawo popełniać błędy i gubić się w „morzu języka”, pozwólmy mu na eksperymenty – skorygowanie błędów gramatycznych w klasach VII-VIII to o wiele łatwiejsze zadanie niż skorygowanie lęku przed językiem angielskim…


W stronę motywacji wewnętrznej


Motywacja wewnętrzna, autonomiczna decyzja uczennicy „chcę się nauczyć” to największy sukces w edukacji! W klasach IV-VI ważne jest umiejętne i stopniowe wprowadzanie oceniania i testowania, by jak najdłużej zachować w dzieciach ciekawość świata i spontaniczną radość z sukcesów.  Motywacja zewnętrzna bywa pomocna, czasem jest konieczna, ale nie powinna być jedynym motorem działania dziecka.


NASZE METODYCZNE INSPIRACJE


Psycholingwistyka


Wiedza o naturze, przyswajaniu i funkcjonowaniu języka - czy można nauczyć się języka, czy da się i w jakim stopniu w rzeczywistości szkoły stworzyć warunki do przyswajania języka​


Psychodydaktyka


Wpływ czynników pozaedukacyjnych na efektywność nauczania –  atmosfera w klasie, relacja uczeń-nauczyciel, uczeń-uczniowie, rola stresu (stres mobilizujący i stres destruktywny)​


Neuronauka edukacyjnaNauczanie przyjazne mózgowi - co zrobić (i czego nie robić!), aby uczniowi "chciało się chcieć", jak funkcjonuje mózg ludzki i co sprawia, że tylko wybrane elementy na stałe "zakotwiczą się" w pamięci​


PragmatyzmOcena przydatności i funkcjonalności nauczanych treści - czyli czy i jak wykorzystamy to, czego się uczymy (w szkole i w życiu)


„Uzbrójmy się w cierpliwość, pozwólmy dzieciom cieszyć się językiem, eksperymentować, popełniać błędy.” 

Nell Hermann, koordynator zespołu języka angielskiego, nauczyciel języka angielskiego


„Wspierajmy i chwalmy, zachęcajmy, motywujmy pozytywnie – dobre nastawienie i wiara we własne możliwości to najlepsze wsparcie rozwoju językowego dziecka.”

Magdalena Remiszewska, nauczyciel języka angielskiego


„W nauce języka obcego niezwykle ważna jest systematyczność”.

Anna Maciejewska, nauczyciel języka angielskiego