https://www.facebook.com/tr?id=1545922729097689&ev=PageView &noscript=1"/>

W naszym przedszkolu Strumienie wiemy doskonale, że ruch jest podstawowym czynnikiem stymulującym wszechstronny rozwój dziecka, wpływa na uczenie się, działanie, postrzeganie, dlatego codziennie dbamy o rozwój psychomotoryczny dzieci, w którym kształtowanie psychiki, jak i rozwój motoryki są ze sobą ściśle powiązane.

Psychomotoryka obejmuje szeroko pojętą aktywność ruchową, począwszy od najwcześniejszych lat życia. Jest to jednocześnie fundament dla prawidłowego rozwoju pozostałych sfer życia: fizjologii, emocji, rozwoju poznawczego i życia społecznego.

Nasza koncepcja psychomotoryki w przedszkolu bazuje na:

 • współczesnej wiedzy neurofizjologicznej i neuropsychologicznej
 • doświadczeniach, systematycznych obserwacjach i wnioskach dotyczących możliwości dzieci oraz ich potrzeb.

Jak realizujemy program psychomotoryki w przedszkolu?

Program realizowany w przedszkolu zakłada prowadzenie specjalnie zaplanowanych zajęć psychomotoryki w tygodniu, jak również podejmowanie wielu aktywności ruchowych z dziećmi podczas:

 • codziennych zabaw i zajęć dydaktycznych,
 • wykonywania dyżurów np. sprzątania po swojej pracy,
 • przejść na posiłki,
 • wspierania samodzielności podczas ubierania/rozbierania (przed wyjściem na podwórko),
 • zabaw/zajęć na świeżym powietrzu.

Opieramy się na przekonaniu, że wprowadzając odpowiednio wcześnie celowe i zaplanowane na każdy miesiąc systematyczne zadania, aktywności i zabawy bazujące na ruchu, zapewniamy harmonijny rozwój i lepszy START na kolejnym etapie edukacyjnym.

Ruch a kształtowanie charakteru

Systematyczne podnoszenie sprawności ruchowej wiąże się z wszechstronnym rozwojem fizycznym i psychicznym. Wpływa pozytywnie na kształtowanie osobowości i takich cech, jak: 

 • samodzielność, 
 • opanowanie,
 • męstwo, 
 • wytrwałość w pokonywaniu przeszkód!

Gimnastyka to ważna sprawa. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych, mobilizuje ich to do pokonywania różnorodnych trudności.

Ruch a harmonijny rozwój dziecka i gotowość szkolna

Prawidłowy rozwój dziecka, jego gotowość do podjęcia dalszej nauki w szkole, jest ściśle powiązana z wytworzeniem świadomości i poczucia własnego ciała, zdolnościami planowania motorycznego, które wyrastają z doświadczeń czuciowo-ruchowych.

Wpływ aktywności ruchowej na gotowość szkolną:

 • lepsza koordynacja wzrokowo- ruchowa – w szkole to dobre skupienie na zadaniu, uważne słuchanie, sprawniejsze pisanie. 
 • kształtowanie percepcji, uwagi, pamięci, myślenia – znaczenie dla rozwoju umiejętności takich jak czytanie, pisanie, liczenie, myślenia matematycznego.
 • umożliwianie wyrażania różnych, doświadczanych emocji i uczuć.

Psychomotoryka - organizacja zajęć w przedszkolu

Program psychomotoryki zawiera zaplanowane cele i aktywności oparte na ruchu dostosowane do etapu rozwoju 3-, 4- i 5-6-latków, które stymulują rozwój układu nerwowego dziecka, odpowiadającego za mózgowe procesy integracyjne i prawidłowy rozwój.

Przykładowe ćwiczenia: ćwiczenia rozwijające świadomość ciała, wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, zabawy równoważne po różnorodnych fakturach i wysokościach, ruchy naprzemienne, zabawy na przekraczanie linii środka ciała, turlanie, raczkowanie, skoki, rzuty do celu, przechodzenie przez drabinki, ćwiczenia kontroli stabilizacji ciała, ćwiczenia rozwijające umiejętność zabaw zespołowych itp. 


Podczas zajęć nauczyciele proponują ogromną różnorodność doznań płynących ze wszystkich zmysłów, a więc 

 • czuciowych, 
 • dotykowych, 
 • równowagi, 
 • wzrokowych
 • słuchowych, 
 • powonienia, 

Ciekawostki


Rozwój psychomotoryczny dziecka jest bazą do kształtowania obszarów:
• umysłowego, 
• poznawczego, 
• emocjonalnego, 
• społecznego


Warunkiem do prawidłowego rozwoju dziecka jest RUCH, jest czynnikiem odgrywającym największą rolę dla integracji wszystkich układów zmysłów.


Przedszkolaki uczą się głównie przez działanie i ruch, dlatego systematyczna porcja ćwiczeń na zajęciach z psychomotoryki wspiera ich prawidłowy rozwój.

Psychomotoryka w oczach dzieci


Dlaczego lubisz zajęcia psychomotoryki?

- Lubię je, ponieważ mogę się wtedy pogimnastykować.
- Bardzo je lubię, ponieważ tam się wyginam i jest fajna zabawa.


Co wam się podoba najbardziej podczas zajęć?

- Czołganie i skakanie jak piłki
- Slalomy i tory przeszkód
- Fajne są naleśniki (turlanie)
- Przechodzenie przez drabinki


Dlaczego ruch i ćwiczenia są ważne?

- Są ważne aby poćwiczyć mięśnie, ciało i serce
- Przez ruch lepiej pracuje mózg
- Ćwiczymy ponieważ ma się potem energię
- Są ważne ponieważ wtedy mięśnie nie słabną
- Od ćwiczeń jest się zdrowszym
- Jak ćwiczymy to lepiej biegamy

Opinie ekspertów

"Realizowany w naszym przedszkolu program psychomotoryki, będący elementem programu wychowawczo - dydaktycznego ,,Optymista" zapewnia dzieciom codzienną dawkę ruchu i działania w celu wspierania ich harmonijnego rozwoju. Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, iż dobrze zaplanowana i systematyczna praca w tym obszarze, niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno dla ogólnej sprawności fizycznej dzieci, jak i dla rozwoju wyższych funkcji poznawczych tzn. percepcji, uwagi, pamięci oraz myślenia, które są kluczowe dla nabywania kolejnych umiejętności takich jak liczenie, czytanie i pisanie. W naszym przedszkolu kładziemy także mocny akcent na rozwijanie u dzieci samodzielności w codziennych czynnościach oraz wychowanie poprzez nawyki, kształtujące charakter dziecka oraz mające duże znaczenie dla rozwoju psychoruchowego."


Róża Jarnicka
Wicedyrektor przedszkola ,,Strumienie"

"Od kilku lat prowadzę zajęcia psychomotoryki z grupami przedszkolaków. Obejmują one stałe elementy takie jak powitanie, pożegnanie, samodzielne przebieranie się czy sposób wykonania poszczególnych zadań ruchowych. Wachlarz ćwiczeń podlega jednak ciągłym zmianom z uwagi na możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. Staram się by były one jak najbardziej wszechstronne: w różnych pozycjach, naprzemienne, skoczne, bieżne, wytrzymałościowe, oddziałujące na czucie głębokie, poznanie schematu ciała itd. Wszystkie aktywności są wplecione w różnorodne fabuły, które czynią psychomotorykę niezwykle atrakcyjną zabawą dla dzieci i pozwalają im łatwiej zrozumieć oczekiwania nauczyciela. Już po kilku spotkaniach widać poprawę dokładności i tempa wykonywania ćwiczeń, sprawności i wytrzymałości fizycznej. Przedszkolaki coraz lepiej panują nad swoim ciałem, są też bardziej skoordynowane ruchowo i skupione na realizowanych czynnościach. Uczą się współpracy zespołowej i sportowej rywalizacji. Zabawy ruchowe to także okazja do doskonalenia zapamiętywania (kolejność zadań w torze przeszkód), rozwoju kreatywności (tworzenie nazw dla poszczególnych ćwiczeń), czy rozwijania umiejętności matematycznych (polecenia odłożenia na miejsce np. 6 obręczy). Największą korzyścią psychomotoryki jest przede wszystkim ruch, który pozwala na efektywny i kompleksowy rozwój dziecka, zwłaszcza jego umiejętności umysłowych i poznawczych."


Małgorzata Szcząchor
Nauczycielka wychowania przedszkolnego

"Psychomotoryka to pojęcie, które opisuje zależność pomiędzy spostrzeganiem, ruchem, przeżywaniem, uczeniem się a działaniem. W przedszkolu Strumienie widoczna jest ona podczas każdych zajęć, dodatkowo codziennie odbywają się zajęcia pod nazwą PSYCHOMOTORYKA w czasie których, w sposób szczególny kładziemy nacisk na ruch. Stymulowane są wtedy do rozwoju jednocześnie: zmysły, ciało, emocje, mowa a także myślenie, pamięć i uwaga. Ćwiczenia i zabawy zaplanowane i prowadzone są według autorskiego programu opracowanego przy współpracy specjalistów w dziedzinie. Punktem wyjścia programu jest wiedza i przekonanie, że gotowość do podjęcia dalszej nauki w szkole wyrasta wprost z doświadczeń czuciowo-ruchowych. Głównym celami zajęć są: doskonalenie w percepcji ciała, panowanie nad ciałem i planowanie ruchu, budowanie samoświadomości przez poczucie swojego ciała. Jak wiele skomplikowanych procesów zachodzi podczas psychomotoryki, wiedzą nasze nauczycielki. A to za sprawą ciągłych szkoleń wdrażających program Psychomotoryki. Natomiast nasze dzieci mogą o psychomotoryce powiedzieć jedynie i aż, że to świetna zabawa. I o to nam chodzi."


Klaudia Kowalska 
Psycholog, specjalista ds. psychomotoryki