Rozszerzenia

 • Najnowsze wpisy
 • ROZSZERZENIA
  Klasy w Liceum STRUMIENIE nie mają sztywno określonych profili.  
  W naszym liceum obowiązuje system uniwersytecki, ale z wymaganiami licealnymi. Oznacza to, że dobór przedmiotów rozszerzonych jest dokonywany indywidualnie przez uczennicę w porozumieniu ze szkołą. Dzięki temu nasze uczennice mogą tworzyć nietypowe ścieżki edukacyjne łącząc ze sobą np.: rozszerzony język polski i biologię lub matematykę i WOS oraz wiele innych.

  Wybór przedmiotów rozszerzonych następuje dopiero w drugim semestrze klasy I (do 30 kwietnia). Od klasy II wybrane przez uczennice przedmioty stają się obowiązkowymi.
  W STRUMIENIACH od klasy II LO można rozszerzać następujące przedmioty:

  • Język polski
  • Matematykę
  • Język angielski
  • Drugi język obcy nowożytny
  • Język łaciński i kulturę antyczną
  • Historię
  • WOS
  • Biologię
  • Geografię
  • Fizykę
  • Chemię

  Program przedmiotów rozszerzonych przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Uczennica musi wybrać co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym  z w/w. listy, a maksymalnie trzy.
  Przedmioty na poziomie rozszerzonym są realizowane tylko w przypadku uformowania grupy liczącej minimum 5 uczennic.

  Najnowsze wpisy

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle