Świetlica - Szkoły Strumienie

Świetlica

 • ŚWIETLICA 

  W szkole STRUMIENIE oferujemy możliwość korzystania ze świetlicy porannej lub popołudniowej.

  Poniżej szczegółowe informacje dotyczące korzystania ze świetlicy.

   

  Świetlica – godziny funkcjonowania:

  • Poranna (w budynku przedszkola): 7:00 – 8:15
  • Popołudniowa (od 16.00 w budynku przedszkola): 15:30 – 17:30, czwartek 15:30 – 18:30

   

  Świetlica poranna jest wliczona w koszt czesnego.
  Świetlica popołudniowa jest odpłatna od piątego pobytu dziecka w świetlicy w danym miesiącu.

  Oferujemy możliwość miesięcznego pakietu pobytu dziecka w świetlicy.
  Wybierając pakiet należy pamiętać, że kwota pakietu będzie stała i nie zależna od ilości dni pobytu dziecka w świetlicy.
  Rezygnacje z pakietu składane w danym miesiącu skutkują nie naliczeniem opłaty od kolejnego miesiąca. Zapis lub rezygnacje należy składać poprzez poniższy formularz.

  Podstawą do naliczenia opłaty za dzienny pobyt dziecka w świetlicy jest lista pojedynczych obecności. Uczeń jest zapisywany jako obecny w świetlicy od godziny 16.00. Podstawą do naliczenia opłaty będzie również zgłoszenie na miesięczny pakiet pobytu w świetlicy.

  Koszty świetlicy popołudniowej (świetlica jest płatna od godz. 16.00):

  • 13,00zł – koszt dzienny (od piątego pobytu dziecka w świetlicy),
  • 150,00zł – pakiet miesięczny pobytu dziecka.

   

  ŚWIETLICA – PAKIET MIESIĘCZNY – zapis/rezygnacja

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle