Akademia familijna

 • Szkoła „STRUMIENIE” współpracuje z Akademią Familijną, która prowadzi kursy dla rodziców uczniów wkraczających w kolejne etapy rozwoju.

  Pierwsze litery

  W wieku 4-8 lat dzieci coraz silniej okazują swoją specyficzną osobowość, zaczynają używać wolności oraz rozumu. Z tego powodu musimy bardziej zindywidualizować nasze podejście do każdego z nich. Podczas kursu rodzice zaczynają coraz lepiej poznawać swoje dzieci oraz dostosowywać swoje wychowanie do specyfiki danego okresu.

  Tematyka kursu:

  • Specyfika rozwoju dzieci w tym wieku
  • Wychowanie w zależności od charakteru
  • Korzystanie z autorytetu
  • Wpływ przyjaciół i krewnych
  • Rola zabawy i wpływ telewizji
  • Wychowanie religijne
  • Rywalizacja między rodzeństwem
  • Wprowadzenie do ludzkiej seksualności

  Pierwsze decyzje

  Dla małżeństw z dziećmi w wieku od 9 do 11 lat

  Pod koniec okresu dziecięcego dzieci wykazują dużą swobodę w kontaktach z otaczającym je środowiskiem. Zmusza ich to do podejmowania wielu własnych decyzji w różnych sytuacjach życia codziennego. Aby móc decydować, trzeba posiadać pewien system wartości jako punkt odniesienia.

  W tym kursie Akademii Familijnej rodzice dowiadują się, jak ważne jest życie w zgodzie z systemem wartości, jak przekazać go swoim dzieciom i w jaki sposób pomóc im go opanować. Dziewczynki i chłopcy w tym wieku znajdują się w najlepszym, najbardziej chłonnym okresie dzieciństwa, dlatego nie można zwlekać z podejmowaniem z dziećmi określonych tematów, bo wprowadzanie ich, gdy nadejdą problemy dojrzewania i nastoletniości, może nie przynieść rezultatów. Jest to czas na umocnienie cnót i wartości.

  Tematyka kursu:

  1. Pierwsze decyzje dzieci

  2. Charakterystyka i analiza

  3. Kształcenie woli

  4. Wykorzystanie czasu wolnego

  5. Życie rodzinne

  6. Wychowanie w wymiarze religijnym

  7. Kształcenie emocjonalności

  8. Autorytet rodziców

  Młodsze nastolatki

  Dla małżeństw z dziećmi w wieku od 11 do 14 lat

  Okres dzieciństwa dziewczynek i chłopców kończy się, gdy wkraczają w fazę dojrzewania. W ich wnętrzach zachodzi wtedy wiele zmian psychosomatycznych, które w połączeniu z silnymi wpływami zewnętrznymi oddziałują na ich wrażliwość i zmieniają ich sposób zachowania. Ten etap nazywamy okresem wczesnej nastoletniości.

  Podczas tego kursu Akademii Familijnej rodzice badają, jakie są przyczyny i skutki wspomnianych zmian i poznają najwłaściwsze wzorce służące utrzymaniu trwałej i mądrej relacji z dziećmi, bez ograniczania naturalnego dla nich procesu poznawania otaczającego ich świata, który zmusza je do rozpoczęcia bycia samymi sobą.

  Tematyka kursu:

  1. Okres wczesnej nastoletności

  2. Charakter i osobowość

  3. Środowisko a wartości

  4. Wypoczynek i rozrywka

  5. Znaczenie życia rodzinnego

  6. Przeżycia duchowe

  7. Pierwsze wyjścia

  8. Tożsamość płciowa

  9. Autorytet w życiu

  Więcej o Akademii Familijnej na: http://www.akademiafamilijna.pl/

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle