Co nas wyróżnia

 • SZKOŁA DLA DZIEWCZĄT
  Ucząc się w szkole dla dziewcząt uczennice :
  • chętniej podejmują wyzwania i osiągają więcej;
  • rozwijają się wszechstronnie;
  • są bardziej zaangażowane w proces nauki;
  • potrafią budować głębsze relacje z ludźmi;
  • czują się komfortowo w swoim towarzystwie;
  • łatwiej wyrażają swoje zdanie;
  • czują duże wsparcie i zrozumienie wśród swoich nauczycielek przy realizacji przedsięwzięć.

  TUTORING
  Istotną rolę w naszej Szkole odgrywa indywidualne wsparcie uczennic i rodzin, czyli tutoring osobisty i rodzinny. Wyjątkowość tutoringu realizowanego w naszych szkołach polega na tym, że merytoryczne wsparcie udzielane jest nie tylko samym uczennicom, ale również rodzicom.
  Celem współpracy z tutorem jest integralny rozwój dziecka: wychowanie rozumu, woli, uczuć zgodnie z wizją osoby opartą na chrześcijańskich wartościach.
  Tutor to nauczyciel, który w ramach swojej pracy, na zlecenie dyrekcji szkoły, przyjmuje odpowiedzialność za doradzanie konkretnej rodzinie. Ma za zadanie indywidualną opiekę i towarzyszenie uczennicy, będąc w bliskim kontakcie z jej rodzicami. Tutor pomaga rodzicom i uczennicy wyznaczyć osobiste cele edukacyjne, i jednocześnie stara się o zachowanie jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

  MICROSOFT SHOWCASE SCHOOL

  Największy wpływ na rozwój edukacji ma nowoczesna szkoła, którą tworzą zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły. Program Microsoft Showcase School to globalna społeczność szkół, które są zaangażowane w transformacje cyfrową edukacji. Te szkoły wyróżniają się innowacyjnymi metodami uczenia oraz uczenia się z wykorzystaniem technologii Microsoft. Są także inspiracją dla innych szkół oraz nauczycieli do nieustannego doskonalenia się. W Polsce licząc Szkołę Podstawową STRUMIENIE oraz Liceum STRUMIENIE jest tylko 9 takich szkół.

  INTEGRALNY ROZWÓJ
  Stawiamy na mocne fundamenty oparte na wartościach i zasadach, na których dziewczęta budują swoją przyszłość. Wyznaczając konkretne cele do osiągnięcia, tworzymy w naszej szkole kulturę pracy nad sobą i nad swoim charakterem.
  Pracujemy według autorskich programów wychowawczych. Najlepszy program wychowawczy to według nas taki, który jest żywy, zdolny do zaangażowania nie tylko rozumu, ale i emocji, motywujący do działania.
  Rozum karmiony prawdą, wola umacniana cnotami i serce gotowe do miłowania odkrywanej prawdy kształtują osobowość spójną, zdecydowaną i zrównoważoną. Integralne wychowanie harmonijnie łączy te wszystkie aspekty.

  CHRZEŚCIJAŃSKIE SPOJRZENIE NA OSOBĘ 

  Konsekwencją integralnego wychowania osoby jest stworzenie uczennicom warunków do wzrastania w wierze: do poznawania jej prawd, praktykowania nawyków pobożności oraz przebywania w środowisku, które szanuje i wspiera wartości chrześcijańskie. Chrześcijańska tożsamość Szkoły przejawia się między innymi w staraniu o życie na co dzień cnotami, praktykowanie miłości bliźniego i służenie mu oraz dobre wypełnianie swoich obowiązków.

  CAMBRIDGE ENGLISH
  Przygotowujemy nasze uczennice do egzaminów Cambridge. Certyfikaty Cambridge są dobrze znanym na całym świecie obiektywnym i prestiżowym ukoronowaniem zdobytych umiejętności językowych. Egzaminy skonstruowane są tak, by motywować uczniów oraz rozwijać ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Osadzone w autentycznych kontekstach komunikacyjnych rozwijają umiejętności potrzebne do porozumiewania się w języku angielskim w szkole, na uczelni, w pracy i podczas wypoczynku. Sprawdzają wszystkie sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Uczennice mogą rozwijać umiejętność posługiwania się językiem krok po kroku, stawiając sobie za cel przechodzenie na coraz wyższy poziom zaawansowania:

  • Testy Young Learners (YLE)
  • Key English Test (KET)
  • Preliminary English Test (PET
  • First Certificate in English (FCE)

  W miarę nabierania pewności siebie rośnie motywacja dzieci do nauki angielskiego i posługiwania się nim na bardziej zaawansowanym poziomie. Zaś zdobyte certyfikaty nagradzają wytrwałość w rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle