Edukacja

 • KSZTAŁCENIE OGÓLNE  – oparte na koncepcji artes liberales

  Artes liberales – koncepcja edukacyjna przyjęta w wielu renomowanych szkołach na świecie, nawiązująca do starożytnej idei sztuk wyzwolonych, dostosowana do standardów XXI wieku. Charakterystycznym jej elementem jest kształcenie wolności wewnętrznej młodych ludzi, dzięki której będą mogli oni dokonywać właściwych wyborów w życiu dorosłym.

  Edukacja w szkole STRUMIENIE  jest:

  INTEGRALNA
  kształcimy całą osobę we wszystkich jej wymiarach: fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i duchowym,  edukacja jest ściśle związana z wychowaniem, wzrostem w cnotach, prowadzi do rozwoju człowieczeństwa;

  OGÓLNA
  zapewniamy wysoki poziom nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, artystycznych, sportu, nie wybieramy wąskiej specjalizacji;

  ZAKORZENIONA W TRADYCJI I KULTURZE ZACHODNIEJ 
  pozwala zrozumieć fundamentalne idee naszej cywilizacji;

  OPARTA NA WYSIŁKU I SYSTEMATYCZNEJ PRACY UCZENNICY;

  INNOWACYJNA
  korzystamy z nowoczesnych metod, technologii, osiągnięć nauki, współpracujemy ze szkołami z innych krajów i uczelniami wyższymi;

  OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ
  szkoła jest wspólnotą, a relacje są częścią kształcenia.

  Co kształcimy:

  • myślenie: wielkoformatowe, logiczne, niezależne i krytyczne;
  • współpracę w zespole;
  • komunikację ustną i pisemną w języku ojczystym i językach obcych.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle