Szkoła Podstawowa VII-VIII

 • Najstarsze uczennice szkoły podstawowej realizują program wychowawczy pod hasłem „Nie chcę stać w miejscu!” Zawiera on tematy dotyczące zagadnień poznania siebie, czasu dorastania, rozwiązywania konfliktów i pracy na rzecz innych. W wieku 13-15 lat ważne jest, kto jest autorytetem, jak dbamy o swój rozwój, kto jest w tym dla nas przykładem, przewodnikiem. Staramy się młodym dziewczynom pokazywać dobre wzorce, działalność społeczną i wolontariat, który otwiera na potrzeby innych, uwrażliwia i kształtuje odpowiednie postawy.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Praktyki zawodowe to część programu wychowawczego w gimnazjum. Dla uczennic jest to okazja do nabycia szacunku do pracy i realnej wiedzy o kompetencjach potrzebnych do zatrudnienia w wymarzonym miejscu. Służą utwierdzeniu się w planach zawodowych lub przekonaniu się, że konieczna jest ich korekta. Jest to doskonałe, pierwsze przygotowanie dziewcząt do wejścia na rynek pracy.

  Dzięki zaangażowaniu rodziców pozyskaliśmy na praktyki ciekawe i atrakcyjne poznawczo miejsca – m.in. klinikę rehabilitacji, centrum medyczne, pracownię architektoniczną, banki, agencję reklamową, przedszkole integracyjne i wiele innych.

  KONKURSY

  Każda z uczennic ma możliwość przygotowania się do wybranych konkursów przedmiotowych i olimpiad. Przygotowania trwają cały rok pod okiem nauczycieli w ramach zajęć dodatkowych i indywidulanych konsultacji. Wytrwała i systematyczna praca połączona z pasją przynosi zamierzone efekty.

  Co roku uczennice STRUMIENI odnoszą sukcesy dając nam powody do radości i dumy.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle