Języki obce

 • JĘZYK ANGIELSKI

  W naszej szkole dokładamy starań, aby stwarzać uczennicom możliwość jak najczęstszego kontaktu z językiem angielskim. Dziewczęta uczą się języka angielskiego zarówno podczas zajęć lekcyjnych, w wymiarze 4-5 godzin tygodniowo, jak i poza nimi. Każdego roku planujemy szereg działań mających na celu stworzenie naturalnych sytuacji posługiwania się językiem angielskim oraz  dających możliwość wykorzystania w praktyce nabytych umiejętności językowych:

  • organizujemy wymiany ze szkołą w Hiszpanii;
  • pracujemy metodą projektu, dzięki której uczennice mogą wykorzystywać język angielski w korelacji z treściami innych przedmiotów: To the Uknown UK, Madame Tussauds Project, Chasing the Mythical Beast, Public Speaking;
  • współpracujemy z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego biorąc udział w corocznych międzynarodowych konferencjach;
  • stałym punktem naszego kalendarza jest European Day of Languages, podczas którego uczennice uczestniczą w wykładach i warsztatach prowadzonych przez zagranicznych gości, do tej pory gościli u nas m. in. przedstawiciele Ambasady Panamy, Finlandii, Duńskiego Instytutu Kultury, małżonki ambasadorów Pakistanu, Holandii i Turcji;
  • zapraszamy do naszej szkoły międzynarodowy teatr wędrowny The Bear Educational Theatre, który specjalizuje się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne;
  • najmłodsze uczennice występują w przedstawieniach teatralnych w języku angielskim oraz Festiwalach Piosenki Anglojęzycznej.

  Podczas zajęć dziewczęta dzielone są na grupy pod względem poziomu języka angielskiego tak, aby mogły uczyć się w optymalnych dla siebie warunkach. Rozszerzony program nauczania pozwala na dobieranie
  ambitnych podręczników wzbogacanych ciekawymi materiałami z dodatkowych źródeł, co zapewnia intensywny tryb nauki od początku szkoły podstawowej aż do liceum.
  Uczennice, które chcą jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności językowe mogą wziąć udział w licznych konkursach języka angielskiego. Ponadto na terenie naszej szkoły organizujemy egzaminy oceniane przez niezależną komisję w Wielkiej Brytanii, które dają możliwość uzyskania certyfikatu Cambridge.

  DRUGI JĘZYK OBCY

  Naukę drugiego języka obcego zaczynamy już od klasy 4 w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Do wyboru jest język hiszpański lub francuski.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle