Matematyka

 • Nauczyciele zespołu matematycznego w codziennej pracy z uczennicami kładą silny nacisk na umiejętność rozumowania i uzasadniania swoich rozwiązań. Dlatego poza wyćwiczeniem gotowych algorytmów rozwiązywania zadań, które sprawdzają się w typowych sytuacjach, przechodzimy do aktywności, które prowadzą do samodzielnego tworzenia strategii. W tym celu na każdej lekcji pojawiają się zadania problemowe. Na wszystkich etapach edukacyjnych sporą część stanowią zadania tekstowe, które pomagają kształtować umiejętność modelowania matematycznego. Na niższych etapach edukacyjnych stosowane są zabawowe formy pracy z uczennicami, aby w przyjaznej atmosferze potrafiły zmierzyć się z trudnościami.

  W pracy dydaktycznej dostrzegamy różne potrzeby uczniów. Dla osób zainteresowanych przedmiotem prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, na których można rozwijać swoje pasje. Ze słabszym uczniem pracujemy indywidualnie według potrzeb.

  Systematycznie przeprowadzamy analizę wyników sprawdzianów oraz egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu wiemy, jakie działania należy podjąć, aby poprawić umiejętności uczennic, np. poprzez różnorakie aktywności przez cały rok szkolny utrwalamy sprawność rachunkową.

  Szukamy innowacyjnych metod nauczania dlatego korzystamy z programu GeoGebra oraz pracujemy metodą projektu.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle