Nauka przez doświadczenie

 • ZAJĘCIA TERENOWE I LEKCJE MUZEALNE
  To okazja do eksperymentów, prowadzenia badań, zadawania pytań, konfrontowania wiedzy z praktyką, analizowania, rozwiązywania problemów oraz budzenia naturalnej ciekawości uczennic.

  PROJEKTY EDUKACYJNE
  Pracujemy metodą projektu na wszystkich poziomach edukacyjnych. W trakcie pracy uczymy jak wykorzystywać różnorodne metody, by rozwiązywać konkretne problemy. Pracując zespołowo dziewczyny uczą się komunikacji i rozwijają empatię. Dzięki tej metodzie uczymy nasze uczennice określania celów, wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji, poza tym metoda rozwija kreatywność, pobudza ciekawość i uczy publicznych wystąpień.
  W STRUMIENIACH prace nad większymi projektami trwają około 6 miesięcy. Rezultaty pracy nad projektem są prezentowane przez uczennice w trakcie konferencji naukowej oraz w publikacji naukowej wydawanej na podsumowanie projektu.
  Przykłady projektów: „Kresy: historii i kultura”, „W poszukiwaniu matematyki”, „The Unknow UK”, „Barwy natury”.

  PROJEKTY ARTYSTYCZNE
  Prowadzimy projekty artystyczne, które dają dziewczynom  możliwość indywidualnego rozwoju przez pracę w grupie i współdziałanie. Rozwijają oryginalność i pomysłowość. Podstawą pracy jest aspekt poznawczy oraz nauka komunikacji. Środkiem wyrazu i sposobem osiągania celów są różnorodne działania artystyczne, których zadaniem jest stymulowanie zmysłów, budzenie emocji i przeżyć. Przykłady projektów: „Etnotour”, „Paris qui change ta vie”.

  WARSZTATY
  Uczenie się przez doświadczanie i działanie rozwija umiejętności w zakresie: stawiania hipotez, ich weryfikacji, praktycznego wykorzystania wiedzy, obserwacji i wyciągania wniosków.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Dla uczennic jest to okazja do nabycia szacunku do pracy i realnej wiedzy o kompetencjach potrzebnych do zatrudnienia w wymarzonym miejscu. Służą utwierdzeniu się w planach zawodowych lub przekonaniu się, że konieczna jest ich korekta. Jest to doskonałe, pierwsze przygotowanie dziewcząt do wejścia na rynek pracy.

   

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle