Nauka przez doświadczenie

 • ZAJĘCIA TERENOWE I LEKCJE MUZEALNE
  To okazja do eksperymentów, prowadzenia badań, zadawania pytań, konfrontowania wiedzy z praktyką, analizowania, rozwiązywania problemów oraz budzenia naturalnej ciekawości uczennic.

  PROJEKTY EDUKACYJNE
  Pracujemy metodą projektu na wszystkich poziomach edukacyjnych. W trakcie pracy uczymy jak wykorzystywać różnorodne metody, by rozwiązywać konkretne problemy. Pracując zespołowo dziewczyny uczą się komunikacji i rozwijają empatię. Dzięki tej metodzie uczymy nasze uczennice określania celów, wyszukiwania, selekcjonowania i analizowania informacji, poza tym metoda rozwija kreatywność, pobudza ciekawość i uczy publicznych wystąpień.
  W STRUMIENIACH prace nad większymi projektami trwają około 6 miesięcy. Rezultaty pracy nad projektem są prezentowane przez uczennice w trakcie konferencji naukowej oraz w publikacji naukowej wydawanej na podsumowanie projektu.
  Przykłady projektów: „Kresy: historii i kultura”, „W poszukiwaniu matematyki”, „The Unknow UK”, „Barwy natury”.

  PROJEKTY ARTYSTYCZNE
  Prowadzimy projekty artystyczne, które dają dziewczynom  możliwość indywidualnego rozwoju przez pracę w grupie i współdziałanie. Rozwijają oryginalność i pomysłowość. Podstawą pracy jest aspekt poznawczy oraz nauka komunikacji. Środkiem wyrazu i sposobem osiągania celów są różnorodne działania artystyczne, których zadaniem jest stymulowanie zmysłów, budzenie emocji i przeżyć. Przykłady projektów: „Etnotour”, „Paris qui change ta vie”.

  WARSZTATY
  Uczenie się przez doświadczanie i działanie rozwija umiejętności w zakresie: stawiania hipotez, ich weryfikacji, praktycznego wykorzystania wiedzy, obserwacji i wyciągania wniosków.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Dla uczennic jest to okazja do nabycia szacunku do pracy i realnej wiedzy o kompetencjach potrzebnych do zatrudnienia w wymarzonym miejscu. Służą utwierdzeniu się w planach zawodowych lub przekonaniu się, że konieczna jest ich korekta. Jest to doskonałe, pierwsze przygotowanie dziewcząt do wejścia na rynek pracy.

   

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik