Opłaty

 • STRUMIENIE – Szkoła Podstawowa i Liceum

   

  WPISOWE – jednorazowa opłata wstępna

  1200 PLN – za jedno dziecko na każdym etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej i liceum)

   

  W roku szkolnym 2019/2020 wysokość czesnego będzie wynosiła:

  PLACÓWKA

  Płatność w 12 miesięcznych ratach

  Płatność w 10 miesięcznych ratach

  Przedszkole (grupy sześciolatków)

  1 290,00 PLN

  1 548,00 PLN

  Szkoła podstawowa      

  1 290,00 PLN

  1 548,00 PLN

  Gimnazjum 

  1 290,00 PLN

  1 548,00 PLN

  LO    

  1 290,00 PLN

  1 548,00 PLN

  Czesne nie zawiera kosztów wyżywienia

   

  System opłat składa się z dwóch elementów: cennika oraz tzw. zniżki zwyczajnej.

  Cennik określa stawkę pełnego czesnego dla danej placówki, a system zniżki zwyczajnej dostosowuje łączną opłatę do sytuacji danej rodziny.

   

  Działanie systemu zniżek zwyczajnych:

  – za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

  – za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego

  – za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 50% nominalnej stawki czesnego

  – za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego

  – za 5-te i kolejne dziecko w placówkach STERNIKA rodzice nie płacą czesnego.

   

   

  WSPIERANIE FUNDUSZU EDUKACYJNEGO PLACÓWEK 

  Mając na uwadze naszą misję, zgodnie z którą staramy się umożliwiać naukę w naszych placówkach jak najszerszemu gronu dzieci stworzyliśmy Fundusz Edukacyjny placówek STRUMIENIE I ŻAGLE.

  Zachęcamy do szerokiego wspierania tej misji.

  Partnerem Wspierającym Rodzinę może być każda osoba (lub instytucja), która udzieli pomocy konkretnej rodzinie zadeklarowaną miesięczną lub jednorazową kwotą.

   

  Poniżej znajdą Państwo deklaracje wpłat na Fundusz Edukacyjny:

  Deklaracja dla Partnera Wspierającego Rodzinę – wypełnij

  Deklaracja rezygnacji ze zniżki zwyczajnej dla Rodzin w placówkach Stowarzyszenia STERNIK – wypełnij

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik