Program wychowawczy

 • Najlepszy program wychowawczy to taki, który jest żywy, zdolny do zaangażowania nie tylko rozumu, ale i emocji, motywujący do działania. Przekonani o edukacyjnej wartości piękna i dobrych przykładów, pokazujemy naszym uczennicom postacie kobiet, które pozostawiły po sobie dobry ślad. Wyznaczając konkretne cele do osiągnięcia (np. jestem uprzejma mimo zmęczenia, pogodnie przyjmuję porażki), tworzymy w naszej szkole kulturę pracy nad sobą i nad swoim charakterem każdego dnia.

  Pracę wychowawczą dostosowujemy do konkretnego etapu edukacyjnego poprzez wybór zróżnicowanych form pracy – konferencje, warsztaty, krótkie filmy, gry zespołowe, spotkania z ciekawymi osobami, atrakcyjną grafikę, postery.

  Uczennice starszych klas zachęcamy do podejmowania ambitnych wyzwań społecznych, angażowania się na rzecz lokalnej społeczności, do udziału w indywidualnym i zbiorowym wolontariacie. Jesteśmy przekonani co do tego, że doświadczenia pomocy innym znacząco poszerza horyzonty życiowe i wspiera dojrzały rozwój dziewcząt.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle