Przedmioty humanistyczne

 • Język polski

  Stawiamy na wysoką jakość pracy dydaktycznej z uczennicami, w zakresie literatury, gramatyki i kultury języka. Dbamy o to, aby czerpiąc z bogactwa literatury polskiej i światowej, uczennice potrafiły interpretować, analizować i precyzyjnie formułować wnioski; aby rozumiały i dostrzegały konteksty historyczne i kulturowe. Zleży nam na tym, aby wypowiedzi i prace pisemne podparte były solidną wiedzą językową i gramatyczną. Służą temu konkursy literackie i recytatorskie, wycieczki tematyczne, projekty interdyscyplinarne, Dni Języka Polskiego, konferencje oraz aktywności z dziedziny teatru i dziennikarstwa.

  Historia

  W pracy zespołu historycznego najważniejsza jest spójność, interdyscyplinarność, przekazanie uczennicom pasji do przedmiotu oraz innowacyjność. Spójność polega na tym, że na wszystkich poziomach edukacyjnych staramy się kształcić w uczennicach te same umiejętności – analizy, wnioskowania. Bardzo ważne jest dla nas praca ze źródłami pisanymi i ikonograficznymi oraz szerokie zastosowanie map na lekcjach i w pracy w domu. Treści historyczne uzupełniamy wiadomościami z innych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, biologii, geografii czy nawet chemii. Organizujemy wspólne lekcje z koleżankami z innych zespołów, dzieląc się tematyką, np. lekcja o rządach pierwszych Jagiellonów jest punktem wyjścia do rozmowy na temat zmiany granic w naszym państwie, kolejnych reformach administracyjnych, a realizują ją nauczycielka historii oraz przyrody (geografii). Bardzo zależy nam, aby uczennice zarazić własną pasją do przedmiotu. Realizujemy to poprzez zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych, tak aby historia nie kojarzyła się tylko z „wkuwaniem dat”. Stosujemy prezentacje multimedialne, filmy historyczne, dyskusje na zadany temat, w młodszych klasach dramy. Organizujemy również wycieczki przedmiotowe, tak aby zobaczyć historię w plenerze. Uważamy, że historii można uczyć się nie tylko siedząc w sali na lekcjach, dlatego staramy się co najmniej raz w roku przeprowadzić tzw. „Żywą lekcję historii” w formie gry miejskiej, happeningu, wystawy. Najczęściej są one powiązane z obchodami świąt narodowych lub rocznicami ważnych wydarzeń historycznych naszego narodu – 11 listopada, 13 grudnia czy 1 marca. Współpracujemy z instytucjami propagującymi historię, np. IPN. Wypożyczamy wystawy, na które zapraszamy mieszkańców naszego miasta.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle