Przedmioty przyrodnicze

 • ZAJĘCIA TERENOWE

  Zajęcia nad Świdrem czy w rezerwacie na “Torfach” są okazją do eksperymentów, prowadzenia badań, zadawania pytań, konfrontowania wiedzy z praktyką, analizowania, rozwiązywania problemów oraz budzenia naturalnej ciekawości uczennic.

  PROJEKTY

  Na każdym etapie edukacyjnym pracujemy metodą projektu. W przedmiotach przyrodniczych ta forma pracy ma wyjątkowe znaczenie. Wielogodzinna praca zespołowa, poszukiwania wiedzy w książkach i przyrodzie, doświadczenia i eksperymenty dają wspaniałe efekty podczas prezentacji multimedialnych na koniec roku. Przykłady projektów: „Badam świat” (SP), „Barwy przyrody” (GM) “Środowisko naturalne w Panu Tadeuszu” ( LO).

  WARSZTATY

  Uczenie się przez doświadczanie i działanie rozwija umiejętności w zakresie: stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, ich weryfikacji, praktycznego wykorzystania wiedzy, obserwacji i pomiarów. W ramach lekcji warsztatowych uczennice klas 4-6 mają np. wyjątkową okazję do stworzenia własnej, unikalnej kompozycji zapachowej perfum.

  INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

  Czy biologia ma coś wspólnego z językiem polskim? Czy geografia i chemia przydaje się na plastyce czy historii. Czy da się powiązać fizykę z muzyką? Czy można zrozumieć chemię po angielsku?

  Dzięki współpracy nauczycieli z różnych zespołów uczennice mają okazję wziąć udział w lekcjach interdyscyplinarnych i poznawać powiązania pomiędzy przedmiotami przyrodniczymi, a innymi dziedzinami nauki.

  KONKURSY

  Nasze uczennice co roku startują z powodzeniem w różnych konkursach wewnątrzszkolnych i olimpiadach zewnętrznych np.: olimpiada geograficzna, kuratoryjny konkurs geograficzny, biologiczny, ogólnopolski konkurs nauk przyrodniczych „Świetlik”, „Olimpus”, konkurs chemiczny „Kwas”.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle