Szkoła podstawowa 0-III

 • Od najmłodszych lat szkolnych kształtujemy kluczowe umiejętności naszych uczennic. Kładziemy nacisk nie tylko na wiedzę, ale przede wszystkim na wychowanie i kształtowanie kompetencji miękkich, umiejętność współpracy w zespole, wnioskowanie, prezentację i wykorzystanie wiedzy. Zależy nam również na rozbudzeniu ciekawości poznawczej i zamiłowania do samodzielnego zdobywania wiedzy. Aby absolwentki pierwszego etapu edukacyjnego posiadały takie zdolności, stosujemy w klasach 0-3 różne metody pracy.

  PRACA PROJEKTOWA

  Projekty odbywają się zarówno w klasach, jak i na poziomach międzyklasowych. Dziewczynki angażują się w przeróżne aktywności i w zróżnicowany sposób uczą się prezentować efekty swojej pracy. Całoroczne projekty interdyscyplinarne dla wszystkich naszych uczennic kończą się minikonferencją naukową i prezentacją dorobku uczennic.

  COORERATIVE LEARNING

  Nasze uczennice często pracują w zespołach ucząc się w praktyce współpracy i grupowego działania. Przekłada się to na: wzrost poziomu tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka, zwiększenie zaangażowania w tok lekcji i aktywności, a także wysoki poziom zadowolenia z rezultatów edukacyjnych.

  METODA DOBREGO STARTU

  Nasze najmłodsze uczennice z klas startowych pracują Metodą Dobrego Startu rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. W sposób aktywny, wielozmysłowy, poznają literki i stawiają pierwsze, ale pewne kroki w świecie czytania i pisania. Uczą się przez zabawę, bez stresu, za to uśmiechem i ochotą.

  DRAMA, AUTOPREZENTACJA

  By nasze uczennice umiały skutecznie i w pełny sposób zaprezentować swoją wiedzę i umiejętność wyciągania trafnych wniosków – ćwiczą od zerówki. Przygotowują prezentacje na ciekawe tematy, uczestniczą w zajęciach dramowych, które rozwijają zdolności publicznego zabierania głosu, przełamują nieśmiałość i przede wszystkim sprawiają wiele radości.

  MATEMATYKA W DZIAŁANIU

  Dokonując stałej ewaluacji wyników nauczania matematyki dokładamy wszelkich starań, by wyposażyć nasze uczennice w kluczowe umiejętności konieczne do skutecznego uczenia się tego przedmiotu w przyszłości. Wyraźnie rozszerzamy podstawę programową, rozwiązujemy zadania nietypowe, które uczą myślenia logicznego i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Efektywnie przygotowujemy dziewczynki do udziału w konkursach matematycznych. Nauczycielki dbają o to, by uczennice miały możliwość korzystania zarówno z nowoczesnych, jak i własnoręcznie wykonanych pomocy, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Dziewczynki odbywają wiele lekcji matematyki w „terenie”, doświadczając praktycznego wymiaru „królowej nauk”.

  OZOBOTY

  Programowanie i kodowanie to jedne z podstawowych kompetencji XXI. Pracę nad nimi rozpoczynamy przy pomocy ozobotów- edukacyjnych robotów dla dzieci.

  PRACA W CISZY

  Uczennice „Strumieni” pracują w równowadze między metodami aktywizującymi a podawczymi, między działaniem i eksperymentami a samodzielną pracą w ciszy. Jest ona nieodzownym elementem samokształcenia, refleksji i samodzielnego dochodzenia do wniosków.

  EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

  Dziewczynki biorą udział w licznych przedstawieniach, koncertach, warsztatach muzycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Obcując ze sztuką i pięknem, uczą się odbioru różnorodnych form kultury.

  PROGRAM WYCHOWAWCZY

  Silny nacisk kładziemy także na wychowanie. Wykorzystujemy autorski program wychowawczy „Tylko oszlifowane diamenty świecą”. Program ten jest codziennym drogowskazem dla najmłodszych, które na naszych oczach wzrastają w dobrych dyspozycjach charakteru, stając się odpowiedzialnymi, dobrymi ludźmi. Program stanowi również pomoc dla rodziców i tutorów, którzy towarzyszą dzieciom w dojrzewaniu.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle