Szkoła podstawowa IV-VI

 • W nauczaniu klas 4-6 kładziemy duży nacisk na metody aktywizujące, dramę, analizę, syntezę i wyciąganie wniosków. Dbamy, aby każda uczennica mogła wykorzystać swoje mocne strony. Dużym zainteresowaniem cieszą się projekty interdyscyplinarne, np.: Dni Języka Polskiego (łączące naukę języka ojczystego, historię, plastykę), Dzień Językowy (nauka języka obcego poprzez zabawę i obcowanie z inną kulturą), czy Dzień Tabliczki Mnożenia (zastosowanie umiejętności matematycznych w czasie lekcji z różnych przedmiotów). Uczennice zdobywają wiedzę nie tylko w czasie zajęć w salach, ale również podczas wycieczek przedmiotowych, konkursów tematycznych. Uczą się współpracy oraz kreatywności w szukaniu rozwiązań.

  PROGRAM WYCHOWAWCZY

  W klasach 4-6 SP pracujemy autorskim programem wychowawczym stworzonym przez wychowawczynie specjalnie dla naszych uczennic: Dziewczyny „Strumieni” – mamy skrzydła i korzenie! To zawołanie oznacza z jednej strony – silne fundamenty, osadzone w pracy nad konkretnymi cnotami; z drugiej – aspiracje, żeby iść dalej, przezwyciężać siebie, czynić dobro. W każdym kolejnym miesiącu sięgamy do konkretnej postaci, której życie zachęca do praktykowania danej cnoty. Kolorowa grafika pomaga stworzyć osobisty plan działania każdej uczennicy.

  PRACA WŁASNA

  W planie dnia uczennice mają zapewniony czas, który mogą wykorzystać na odrabianie lekcji, konsultacje z nauczycielami, lekturę, naukę lub spotkania z tutorem. Dziewczęta mają możliwość pracy w ciszy lub pracy w grupach. Aby jak najlepiej wykorzystać ten czas uczymy różnorodnych metod planowania pracy, dobrej organizacji oraz samodyscypliny.

  GIRLS TALK

  mini-konferencje o wytrwałości

  „Girls Talk” to wzorowana na amerykańskim TEDzie seria konferencji, których celem jest rozprzestrzenianie idei, które warto podać dalej.

  Wybrane uczennice z klas 4-6 SP opowiadają o tym, jak wytrwałość pomaga im w zmaganiach z przeciwnościami losu, w pracy nad wyznaczonymi celami oraz w realizacji marzeń. Całość poprzedza seria szkoleń z retoryki oraz dziennikarstwa.

  Historie naszych prelegentek są niesłychanie ciekawe, niektóre bardzo zabawne, a inne do głębi poruszające, przepełnione mądrością, a przede wszystkim ogromną wiarą w to, że wszystko się w końcu dobrze układa. Dziewczynki udowadniają swoimi historiami, że bycie wytrwałym bardzo się opłaca, choć nie zawsze to widać na początku drogi w dążeniu do celu.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle