Szkoła w chmurze

  • Strumienie twardo stoją na ziemi, ale „bujają także w chmurach”, a konkretnie w chmurze Microsoft. Paletę podstawowych narzędzi, takich jak: Word, Outlook, Excel, Power Point uzupełniają OneDrive, Class Notebook, Yammer oraz Sway.

    Narzędzia te wykorzystujemy podczas lekcji, co sprawia, że zajęcia są atrakcyjne, a materiał łatwiej przyswajany i rozumiany. Stwarzamy w ten sposób nowe możliwości do przygotowania zadań domowych dla starszych uczennic oraz znacznie ułatwiamy pozaszkolny kontakt nauczyciela z uczennicami i uczennic między sobą przy okazji prac zespołowych. Te i wiele innych zalet dopełnia bezpieczeństwo, jakie daje nam nasza własna, „Strumieniowa” chmura.

    Adres

    „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

    Sternik