Tutoring

 • Szkoła STRUMIENIE realizuje wyjątkowy w Polsce model tutoringu rodzinnego, który polega na wspieraniu i pobudzaniu zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci. Utwierdza rodziców w przekonaniu o ich ogromnych możliwościach wychowawczych oraz wskazuje im okazje i sposoby oddziaływania na dzieci w ich własnym środowisku i rodzinie. To zadanie jest pierwszoplanowym celem nauczycieli.zkoła STRUMIENIE realizuje wyjątkowy w Polsce model tutoringu rodzinnego.

  Tutoring rodzinny to wspieranie i pobudzanie zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci. To zadanie jest pierwszoplanowym celem nauczycieli: dawanie pewności rodzicom co do ich ogromnych możliwości wychowawczych oraz wskazywanie im okazji i sposobów oddziaływania wychowawczego na dzieci w ich własnym środowisku i rodzinie.

  Wyjątkowość tutoringu realizowanego w naszych szkołach polega na tym, że merytoryczne wsparcie udzielane jest nie tylko samym uczennicom (jak to ma miejsce w przypadku tutoringu rozwojowego czy wychowawczego), ale również rodzicom.

  Celem współpracy rodziców z tutorami jest integralny rozwój dziecka: wychowanie rozumu, woli, uczuć zgodnie z personalną wizją osoby opartą na chrześcijańskich wartościach. W STRUMIENICH edukacja rozumiana jest klasycznie – jako kształcenie i wychowanie. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, żeby wspierać autorytet rodziców u dzieci.

  Unikalność tutoringu realizowanego w STRUMIENIACH

  Tutoring w naszych szkołach różni się od rozpowszechnionego rozumienia tego słowa jako wspieranie indywidualnych talentów i predyspozycji. Zależy nam raczej na budowaniu fundamentów pod przyszły rozwój talentów. W przyszłości same uzdolnienia nie przyniosą dziecku szczęścia i poczucia sukcesu, jeśli nie będzie ono nauczone np. wytrwałości.
  Staramy się z uczennicami ćwiczyć wolę, nawyki; budować zręby mocnej, harmonijnej osobowości, umiejącej panować nad sobą, nie załamującej się w obliczu pierwszych porażek. Na tak przygotowanym gruncie mogą potem wzrastać w sposób uporządkowany indywidualne talenty.

  TUTORZY

  Opiekunowie to nauczyciele, którzy w ramach swojej pracy podejmują się zadania wspierania rodziny w wychowaniu dzieci. Oznacza to indywidualne ukierunkowanie: systematyczne, osobiste rozmowy opiekuna z uczennicą lub uczennicami będącymi członkami danej rodziny, a także cykliczne spotkania z rodzicami – najważniejszymi wychowawcami każdej uczennicy.

  Zadaniem opiekuna jest pomoc rodzicom i samej uczennicy w przygotowaniu osobistego planu edukacyjnego, w którym jest miejsce na rozwój cnót i nawyków, rozwijanie postaw prospołecznych, rozwój talentów etc. przy zachowaniu jedności kryteriów i działań wychowawczych rodziny i szkoły.

  KSZTAŁCENIE TUTORÓW

  Nauczyciele, którzy pełnią funkcję opiekuna w naszej szkole, uczestniczą w systematycznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, żeby nabyć i poszerzyć kompetencje związane z pracą opiekuna. W STRUMIENIACH funkcjonuje również system peer tutoringu oraz best practise – najbardziej doświadczeni opiekunowie dzielą się swoją wiedzą z młodszymi stażem opiekunami.

  Przedstawiciele STRUMIENI biorą udział w konferencjach – polskich i międzynarodowych, dzielą się doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół.

  NAUCZYCIELE STRUMIENI O TUTORINGU

  Jak dostrzegać w każdej uczennicy pozytywne strony? Jak być nauczycielem i tutorem, który wspiera?

  Tutoring to „serce” naszej szkoły. To też wyzwanie, by wciąż na nowo odnajdywać pomysły, inspiracje oraz postawy, które pozwalają na mądre towarzyszenie naszym uczennicom i ich Rodzinom w wyzwaniach edukacyjnych i wychowawczych każdego dnia.

  Cyklicznie nauczycielki spotykają się po zakończeniu lekcji, na warsztaty czy wykłady w ramach tak zwanych best practice – dzielenia się dobrymi praktykami w naszej szkolnej społeczności.

  Ostatnie ze spotkań poprowadziła pani Dagmara Żołek – wychowawca klasy 5a i nauczycielka wychowania fizycznego. Spotkanie dotyczyło motywacji pozytywnej. Było konkretnie, optymistycznie i zabawnie.

   

  Wykaz wybranych publikacji dotyczących tutoringu z artykułami naszych nauczycieli:

  • Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych, pod red. B.Przyborowskiej i A.Nalaskowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
  • Praktyka edukacji zróżnicowanej w Polsce. Doświadczenia szkół Stowarzyszenia STERNIK. Praca zbiorowa pod redakcją K.Szymali i S.Kowala, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011
  • Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania, red. M.Skibińska, Fundacja EASSE Polska, Warszawa 2011

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle