Wolontariat

 • Ważne miejsce w STRUMIENIACH zajmuje bezinteresowna pomoc potrzebującym i wypracowanie solidarnych postaw, dlatego często angażujemy się w różne formy wolontariatu. Wiek 13-15 to doskonały czas na pracę nad przyjaźnią, szacunkiem wobec innych, lojalnością.

  Uczennice Gimnazjum STRUMIENIE oraz klas 7-8 Szkoły Podstawowej przeznaczają część wolnego czasu, w ustalony z Rodzicami i Opiekunem sposób, na bezinteresowną pomoc potrzebującym. Projekt ten stanowi kontynuację dotychczasowej pracy szkoły nad uwrażliwieniem dzieci na potrzeby innych.

  Nawiązaliśmy stałą współpracę z PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-PIELĘGNACYJNYM PRZY UL. SIENKIEWICZA W JÓZEFOWIE, w którym przebywa 40 pacjentów – głównie osób starszych, chorych. Co miesiąc każda klasa odwiedza chore osoby przygotowując jakąś atrakcję – wspólne śpiewy, robienie ozdób, przedstawienie itd. W ten sposób możemy dzielić się swoim czasem i talentami z potrzebującymi i tym samym zrobić coś dobrego dla społeczności lokalnej.

  Jednocześnie przez cały rok uczennice realizują wolontariat indywidualny w takich miejscach jak: Dom Dziecka, parafie, domy opieki społecznej, szpitale. Angażują się również w akcje dobroczynne i wydarzenia społeczne m. in.

  · Otwarte Serce

  · Drużyna Błażeja

  · Rodzina Rodzinie

  · Wspólne Piernikowanie z Fundacją ” Razem w Dojrzałość”

  · Hospicjum dla dzieci „PROMYCZEK”

  · Cartitas

  · Orszak Trzech Króli

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle