Współpraca międzynarodowa

 • Wymiany międzynarodowe ze szkołami prowadzonymi przez EASSE European Association Single-Sex Education są dla naszych uczennic cennym życiowym doświadczeniem. Jest to doskonała okazja do wzmacniania zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych oraz do zdobywania wiedzy o kulturze i historii obcego, ale i własnego kraju. Bezcenna jest naturalna potrzeba posługiwania się językiem angielskim, który jest oficjalnym językiem wymian. Proponujemy uczennicom między innymi:

  · Wymianę ze szkołą La Vall w Barcelonie na poziomie Gimnazjum

  · Wizytę studyjną na Uniwersytecie Nawarry dla klasy I LO. Podczas wizyty w Nawarrze uczennice uczestniczą w wybranych zajęciach, zwiedzają Uniwersytet, spotykają się ze studentami, zwiedzają okolicę.

  · Wyjazd naukowy do Rzymu dla klasy III LO, który jest podsumowaniem dwuletniej nauki łaciny, wiedzy o kulturze oraz kształcenia literackiego i historycznego. W trakcie tygodniowych zajęć lekcyjnych w Rzymie uczennice zapoznają się ze śladami antyku rzymskiego, sztuką baroku oraz polskimi śladami w Wiecznym Mieście

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle