Statut i WZO

 • Statut i Wewnętrzne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej STRUMIENIE 

  STRUMIENIE Szkoła Podstawowa - STATUT 2019

   

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik