AI INTELLIGIRLS

AI INTELLIGIRLS
  • Autor: Szkoła STRUMIENIE
  • 14 stycznia 2020
  • brak komentarzy

Projekt LO STRUMIENIE we współpracy z firmą Microsoft

Kolejna sesja w ramach projektu AI IntelliGIRLS prowadzonego razem z firmą Microsoft za nami!  W tym tygodniu licealistki uczestniczyły w zajęciach dotyczących Internetu Rzeczy (IoT). Uczennice zapoznały się z architekturą i metodami tej gałęzi AI. Miały możliwość samodzielnego uruchomienia IoT Hub, czyli centrum zbierającego komunikaty od podłączonych urządzeń, zarządzającego tymi urządzeniami i komunikującego się z nimi. Następnie podłączały symulatory urządzeń, rzeczywiste moduły zbierające dane m.in. o temperaturze i wilgotności oraz przedstawiały, za pomocą Time Series Insights, zebrane informacje w formie wykresu.

Stałym elementem zajęć jest spotkanie z gościem. Tym razem pani Kamila Szumilak z firmy Synerise, która opowiadała o swojej ścieżce w środowisku IT. Zwracała uwagę na ciągły proces uczenia się, wiarę w swoje możliwości, a z rzeczy praktycznych, konieczną w tym środowisku, bardzo dobrą znajomość angielskiego oraz umiejętność zadawania pytań, wyszukiwania informacji i ich rozumienia oraz dobrego wykorzystania. Pani Kamila podzieliła się też swoim doświadczeniem z bycia kobietą i mamą w tak – wydawałoby się – męskiej dziedzinie, jaką jest informatyka.

Education