KONSTYTUCJA DAWNIEJ I DZIŚ

KONSTYTUCJA DAWNIEJ I DZIŚ
  • Autor: Szkoła STRUMIENIE
  • 8 maja 2020
  • brak komentarzy

POROZMAWIAJMY O KONSTYTUCJI

Wirtualne Liceum gościło:  p. Zofię Snażyk – doktor nauk prawnych, wieloletniego nauczyciela akademickiego, obecnie adiunkta w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, przez klika lat eksperta do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, obecnie asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego –  oraz p. Marcina Stębelskiego –  doktora nauk prawnych, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowcę akademickiego, kierownika projektów naukowych i tutora. Pracował jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, radca Prokuratorii Generalnej RP, a obecnie jest członkiem Biura Studiów i Analiz SN.

Prelegenci i uczennice LO rozmawiali o Konstytucji – dawniej i dziś. Wspólnie zastanawiali się, jakie ma ona znaczenie dla współczesnego Polaka, czy warto ją znać, dlaczego wśród niektórych wzbudza aż tyle emocji?

Nasi goście musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami uczestniczek spotkania: czy w obecnej sytuacji wprowadzenie stanu wyjątkowego jest zgodne z konstytucją – czy jak mówią niektórzy niekonstytucyjne? Czy jeżeli prawo uderza w obywatela – to czy powinien takiego prawa przestrzegać? Co Konstytucja mówi o przeprowadzeniu wyborów i jak w świetle Konstytucji interpretować bieżące wydarzenia?
Education
  • Adres

    „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK

    Sternik